Gå til innhold
Annonse

Ombygging av skip reduserer utslippene betraktelig

Foto: Tinto AS
Foto: Tinto AS

Oppgradering av fremdriftssystem og installasjon av renseteknologi gjør eldre skip grønnere.

Annonse

Rederiet Tinto AS har etter godt samarbeid med eiere investert i og montert nytt SCR anlegg for å redusere NOx utslipp på skipet «Tinto».  NOx rense-anlegget er i kombinasjon med en ny moderne utformet propell på skipet med på å redusere miljøavtrykk og imøtekomme stadig økende krav fra kunder om mer miljøvennlig og effektiv transport. 

«Tinto» er bygget i 1973, ombygget i 1986 med ny hovedmotor, sideport og kran og er flagget i NIS. Scan-Shipping Bergen AS er megler for skipet, og beslutningen om å oppgradere anlegget på «Tinto» ble fattet etter å ha landet en to års forlengelseskontrakt på eksisterende rute for å imøtekomme økte forventninger fra kunder, samt for å bedre drivstofføkonomien.

Effektiv og miljøvennlig

Lighthouse Ship Management AS er ansvarlig for drift av skipet og har base i Austevoll. Daglig leder i Tinto AS, Nils-Tore Øpstad Melingen, kommenterer:

- Vi er svært godt fornøyde med resultatet som igjen viser til våre kunder at vi har høyt fokus på å frem arbeide effektive og miljøvennlige løsninger. Dette er mulig som følge av tett samarbeid internt i Management, med våre leverandører av SCR anlegg (PON Power), propellanlegg (Nogva Heimdal Propulsion), verft og til slutt NOx-fondet.

Skipet seiler med salt fra Mariager i Danmark, til Norge, og kompletterer med stykkgods, industri laster og offshore base til base-laster fra Oslo via kysten til Trondheim.

«Tinto» sloss hver dag for å få booket inn last som ellers går med lastebil, og har lykkes svært godt med dette.  Sydgående rute består av laster med trelast, fiskefôr og stykkgods/dekkslaster. 

11 skip

Lighthouse Ship Management AS drifter til sammen en flåte på 11 skip bygget mellom 1973 og 2011, og melder om flere kommende prosjekter på deres skip som er aktuell for miljøvennlig ombygging gitt at forutsetningene går i orden. Rederiet kommenterer at «Tinto» trolig er det eneste fraktefartøy av denne alder, type og fartsområde som i dag har et aktivt SCR-anlegg.

- Ombygging av eksisterende fartøy er et viktig bidrag fra skipsfarten til å nå de nasjonale utslippsmålene frem mot 2030. Med en NOx-reduksjon på opp mot 95%, og mye drift på norskekysten, er dette tiltaket på «Tinto» noe som virkelig monner», uttaler Tommy Johnsen, daglig leder i NOx-fondet.

Tiltaket har hatt en kostnadsramme på 6,5 MNOK i tillegg til off-hire i forbindelse med utbedringer, hvorav god støtte fra NOx fondet har bidratt med en støtte på opptil 4,5 MNOK som kan løses ut etter hvert som reduserte utslipp dokumenteres. Ved bytte av propell oppnådde fartøyet en besparelse på drivstoff på imellom 10-20%, som også bidrar til redusert miljøavtrykk. Samtidig ble det montert et moderne SCR- anlegg for å fange opp NOx. Nye målinger etter SCR-anlegget er igangsatt er svært gode som vist under.

Bransjeorganisasjonen Kystrederiene organiserer store deler av skipene i nærskipsfarten. De ser at ombygginger og oppgraderinger av gamle skip kan gi god klimaeffekt.

Adm.dir i Kystrederiene Tor Arne Borge uttaler:

- Dette er et glimrende eksempel på et rederi som går foran, og bygger om skipet med tanke på utslippsreduksjon. Det viser også hvor viktig gode rammebetingelser er for flåtefornyelse.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse