Gå til innhold
Annonse
Frank Øren (daglig leder i MNH, til venstre) og Per Helge Buvarp (verkstedleder i MNH) har inngått leveringsavtale med Lars Berg-Hansen (daglig leder i NorseAqua) og Sveinung Kristiansen (operativ leder i NorseAqua).
Frank Øren (daglig leder i MNH, til venstre) og Per Helge Buvarp (verkstedleder i MNH) har inngått leveringsavtale med Lars Berg-Hansen (daglig leder i NorseAqua) og Sveinung Kristiansen (operativ leder i NorseAqua).

Midt-Norsk Havbruk inngår eksklusiv avtale med NorseAqua og oppgraderer alle Midt-Norsk Ringer med ny versjon.

Annonse

Nå har MNH inngått en langsiktig rammeavtale med NorseAqua som innebærer at sistnevnte selskap skal levere ny Midt-Norsk Ringen fortløpende når MNH erstatter gamle ringer.

– Fram til nå har vi brukt ulike leverandører av Midt-Norsk Ringen. NorseAqua har gjort en rekke optimaliseringer som i sum gir en betydelig forbedring i kapasiteten. Gjennom avtalen viderefører vi det tette samarbeidet vi har med NorseAqua, sier Frank Øren, daglig leder i Midt-Norsk Havbruk i en pressemelding.

– Det betyr selvsagt mye for oss at selskapet som hadde ideen til Midt-Norsk Ringen har så stor tillit til NorseAqua. Vi har brukt betydelige ressurser på å videreutvikle teknologien, og det ser vi resultatet av i dag, sier NorseAqua-leder Lars Berg-Hansen.

Tidligere i sommer lanserte NorseAqua en ny og oppgradert versjon av Midt-Norsk Ringen. Tester viser at den nye versjonen flytter 39 prosent mer vann, som gir en vesentlig bedre vannutskiftning. 

– Dermed oppnår oppdrettere enda bedre vannmiljø i merdene. Man kan bruke skjørt i enda større utstrekning, redusere lusepåslag og utsette eventuelle avlusinger. Samtidig reduseres kostnadene, sier Berg-Hansen.

Dokumenterer effekten NorseAqua samarbeider med Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) om et forskningsprosjekt som skal dokumentere effektene knyttet til både lus, fiskevelferd og økonomi ved bruk av Midt-Norsk Ringen. FHF har bevilget 3,21 millioner kroner til prosjektet, som avsluttes i mars 2019.

– FHF-prosjektet skal tallfeste lusebeskyttelsen Midt-Norsk-ringen gir, dokumentere hvordan teknologien påvirker fisken og vurdere biologiske nytteeffekter. Samtidig skal prosjektet beregne den økonomiske effekten Midt-Norsk-ringen gir oppdretteren, avslutter Berg-Hansen.

Om Midt-Norsk Ringen

Midt-Norsk Ringen brukes for å bedre vannmiljøet og redusere lusepresset i merdene. Konseptet blåser trykkluft ned i en ring med dyser, som senkes 20-40 meter ned i merdene. Når boblene stiger, bidrar de til å løfte lusefritt dypvann opp mot overflaten. Dette er spesielt gunstig ved bruk av luseskjørt forteller MNH i pressemeldingen.

Teknologien ble opprinnelig utviklet av Frank Øren, daglig leder i Midt-Norsk Havbruk (MNH). Selskapet eier i dag patentet på Midt-Norsk Ringen, mens en håndfull selskaper langs norskekysten produserer Midt-Norsk Ringen på lisens fra MNH.

– Midt-Norsk Ringen har vært en del av strategien som har gitt oss produksjon uten medikamentbruk gjennom hele 2017 og til nå i 2018. Flere andre oppdrettere melder også om svært oppløftende resultater, sier Øren.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse