Gå til innhold
Annonse

Mattilsynet har i dag, 2 .desember, fastsatt forskrift om kontrollområde for bekjempelse av ILA i Harstad, Tranøy og Ibestad kommuner, Troms fylke.

Annonse

ILA ble 25. november stadfestet på fisk ved sjølokalitet Oterneset i Harstad kommune, Troms fylke. Lokaliteten drives av Salmar Farming AS avd. Troms i samlokalisering med Havbruksstasjonen i Tromsø AS, Skretting AS og Stim AS.

Hovedinnholdet i endringsforskriften:

  • Formålet med forskriften er å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakultudyr innenfor forskriftens virkeområde.
  • Kontrollområdet består av en bekjempelsessone og en overvåkingssone.
  • Bekjempelsessonen omfatter lokalitetene 31397 Oterneset, 36077 Mollvika, 36177 Skjellesvika og 32257 Kjøtta V.
  • Overvåkingssonen omslutter bekjempelsessonen, og avgrenser kontrollområdets ytre grenser.

Mattilsynet gjør særskilt oppmerksom på følgende endringer fra hørt forskriftsmal:

  • Forskriftens § 4 første ledd endres ved at Mattilsynet kan gjøre unntak fra forbudet om å sette ut akvakulturdyr, for utsett av rensefisk.
  • Forskriftens § 5 tredje ledd andre setning og § 10 andre ledd andre setning endres fra at «Prøveuttak kan skje slik det fremgår av vedlegg 2 til forskriften» til at «Prøvetak skal skje slik det fremgår av vedlegg 2 til forskriften». Vedlegg 2 til forskriften beskriver hvordan prøveuttak skal gjennomføres, og kravene er i tråd med våre internasjonale forpliktelser.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse