Gå til innhold
Annonse

Troland Lakseoppdrett omsatte for over to hundre millioner med to konsesjoner. Driftsresultatet var mer beskjedent, men noe i driften er selskapet svært fornøyd med. De kaller det oppsiktsvekkende det de har fått til med rensefisk.

Nøkkeltall for Troland Lakseoppdrett AS i 2016 og 2015.
Nøkkeltall for Troland Lakseoppdrett AS i 2016 og 2015.

Troland Lakseoppdrett driver med to konsesjoner i Austevoll i Hordaland.

Selskapet oppnådde en omsetning på 220 millioner kroner i 2016 mot 127 året før. Med bare to konsesjoner gir det en omsetning på 110 millioner per konsesjon, som er det høyeste av de lakseoppdretterne som så langt har avlagt tall for 2016.

Driftsresultatet endte på 58 millioner kroner, noe som gir en driftsmargin på 26 % som er under gjennomsnittet.

Det ble tatt 15 millioner kroner i utbytte.

Oppsiktsvekkende god med rensefisk

I sin årsberetning skriver styret at de har lykkes svært bra i sin lusekamp.

- Troland Lakseoppdrett har sterkt fokus på, og oppsiktsvekkende gode resultater med, biologisk avlusing med leppefisk og rognkjeks, samt kort responstid på gjennomføring av avlusing.

De skriver også at de har investert vesentlige beløp i utvikling av løsninger for skånsom mekanisk avlusning.

Fokus på fôr

Selskapet påpeker at de gjennom samarbeidet i Salmon Group, arbeider kontinuerlig med å finne sterkere og framtidige løsninger for næringen.

- Salmon Group sin fôrresept er basert på de beste råvarene for fiskens helse og vekst, og er samtidig under stadig utvikling. Gjennom industrielt samarbeid jobber Salmon Group for å utvikle fremtidens fôrråvarer, og å finne metoder som effektivt og skånsomt motvirker parasitter og sykdom hos fisken.

Ifølge styret forurenser selskapet det ytre miljø minimalt.

-  Selskapet bruker miljøtromler og er medlem av «Lusalaus» og «PD-fri» som forebygger sykdom og luseproblemer, skriver de.

Jobber for rekruttering

Styret er sammensatt av tre personer, to menn og en kvinne. Det er ca 8 årsverk i selskapet, herunder ca 2 årsverk i fast innleid arbeidskraft. Det er tre ansatte med fast tiltreding, derav en kvinne. Selskapet understreker at de ønsker å bidra til rekruttering innen oppdrettsnæringen, og tar derfor sikte på å ha 2 lærlinger til enhver tid.

Kyst.no har prøvd å nå selskapet for kommentarer uten hell.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse