Gå til innhold
Annonse

Mattilsynet har 27. november 2019 fastsatt forskrift om kontrollområde for bekjempelse av ILA i Finnøy, Hjelmeland, Tysvær, Suldal og Vindafjord kommuner, Rogaland fylke.

Annonse

ILA ble 18. november stadfestet på fisk ved sjølokalitet Jørstadskjera og 22. november på lokalitet Kjeahola i Finnøy kommune, Rogaland fylke. Lokalitetene drives av henholdsvis Bremnes Seashore AS og MOWI Norway AS, og ligger i kort avstand fra hverandre, ca. åtte km.

Kontrollområdeforskriften rundt lokalitetene Jørstadskjera og Kjeahola

Mattilsynet gjør særskilt oppmerksom på følgende endringer fra hørt forskriftsmal:

  • Forskriftens § 4 første ledd endres ved at Mattilsynet kan gjøre unntak fra forbudet om å sette ut akvakulturdyr, for utsett av rensefisk.
  • Forskriftens § 5 tredje ledd andre setning og § 10 andre ledd andre setning endres fra at «Prøveuttak kan skje slik det fremgår av vedlegg 2 til forskriften» til at «Prøvetak skal skje slik det fremgår av vedlegg 2 til forskriften». Vedlegg 2 til forskriften beskriver hvordan prøveuttak skal gjennomføres, og kravene er i tråd med våre internasjonale forpliktelser.
  • Forskriftens § 10 tredje ledd endres ved at akvakulturanlegg 11969 Helgøy unntas fra kravene i bestemmelsens første og andre ledd.
  • Forskriftens § 13 tilføyes. Bestemmelsen stiller som krav at ventemerdanlegget tilknyttet akvakulturanlegg 11969 Helgøy skal gjennomføre vask og desinfeksjon ved oppstart av koordinert brakklegging av bekjempelsessonen.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse