Gå til innhold
Annonse

OURO har vedtatt hvem som skal drive utfisking av rømt oppdrettslaks

Foto: Oppdrettsnæringens sammenslutning for utfisking av rømt oppdrettsfisk (OURO).
Foto: Oppdrettsnæringens sammenslutning for utfisking av rømt oppdrettsfisk (OURO).

Organisasjonen melder at det nå blir igangsatt utfiske i 37 elver i Norge, som skal foregå utover høsten.

Annonse

Landet er delt i tre soner, og det er nå skrevet avtale mellom OURO og de aktuelle selskapene (se liste med elver og selskap).

- Dette er et svært positivt tiltak hvor vi både får kartlagt og fisket ut rømt oppdrettsfisk i de elvene som har høyest innslag av rømt oppdrettslaks, sier styreleder i OURO Roar Paulsen.

Resultatene vil bli lagt ut på OUROs hjemmesider i februar 2017.

God dialog

Før det er lov å utfiske, må det foreligger tillatelse fra Fylkesmannen. Det stilles også krav om en god dialog med aktuelle elveeierlag og miljøforvaltning for å avklare både metodikk og tidspunkt før utfiske blir foretatt.

- Der hvor det allerede er pågående prosjekter, må det sikres en god samkjøring med disse, slik at belastningen på villfisken blir minst mulig i elva, påpeker Paulsen.

  • Oppdrettsnæringens sammenslutning for utfisking av rømt oppdrettsfisk er oppnevnt av myndighetene og har som oppdrag å redusere risikoen for genetisk påvirkning fra akvakultur på ville bestander av laksefisk. I elver der overvåking viser at innslaget av rømt fisk er uakseptabelt, planlegger og iverksetter OURO profesjonell utfisking.
  • Styret i OURO vedtar årlig, i henhold til Det nasjonale overvåkningsprogrammet, hvilke elver det skal planlegges og utføres utfiskingstiltak i.
  • Alle som har fått tildelt konsesjon fra staten for å produsere på laks, ørret og regnbueørret finansierer Sammenslutningen gjennom en avgift. Avgiften fastsettes årlig av styret og er 10.000 kroner pr tillatelse for 2016.

 

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse