Gå til innhold
Annonse
Frode Reppe
Frode Reppe

Leder i Frøya Arbeiderparti, Frode Reppe er ikke overrasket over de nye tallene fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL). Han lar seg imidlertid provosere av rådets begrunnelser.

Annonse

Øyvind Sjøthun Røen

Forrige uke lanserte Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL) sin årlige rapport, «Status for norske laksebestander 2013». I rapporten kom det frem at innsiget av mellomlaks og storlaks har økt betraktelig på Sør- og Vest-Norge, men ikke til resten av landet.

Frode Reppe mener VRLs konklusjon er oppsiktsvekkende. Foto: Kari Johanna Tveit
Frode Reppe mener VRLs konklusjon er oppsiktsvekkende. Foto: Kari Johanna Tveit

Les også: Mener oppdrettsnæringen er skyld i svakt innsig til Vest-Norge

Lakseentusiast og leder I Frøya Arbeiderparti, Frode Reppe er ikke overrasket over de nye tallene.

- Det er overhode ikke overraskende for meg. Dette resultatet er mye riktigere enn vi har sett på flere år. Jeg visste at dette kom, sier Reppe til Norsk Fiskeoppdrett/Kyst.no.

I rapporten skriver rådet at de gode tallene kommer som et resultat av mindre lakselus i 2009 og 2010 enn tidligere år. Reppe synes denne konklusjonen er oppsiktsvekkende.

- I 2009 og 2010 skulle krevde Janne Sollie og DN utslakting av 50% av oppdrettslaksen på grunn av lus. Nå sier dem at det ikke var noe lus i 2009 og 2010. Det er helt utrolig at Torbjørn Forseth nå plutselig kan hevde at lusenivåene ikke var så høye likevel, når Janne Sollie og DN så å si ville sanere oppdrettsnæringa grunnet de samme tallene. Å kreve en utslakting av 50 prosent av oppdrettslaksen på en antagelse alvorlig, men nå har vi fått beviset på at det bare var en antakelse, fortsetter Reppe.

Torbjørn Forseth tror situasjonen ville vært annerledes i 2010 uten advarslene som kom ut i 2009. Foto: Kari Johanna Tveit
Torbjørn Forseth tror situasjonen ville vært annerledes i 2010 uten advarslene som kom ut i 2009. Foto: Kari Johanna Tveit

Forseth på sin side holder fast på at tallene fra 2009 var reelle, men mener at økt innsats i 2009 ga bedre tall i 2010.

- Advarselene fra alle de tunge fagmiljøene i 2009 medførte en betydelig opptrapping av innsatsen i lusebekjempelsen, og dette ga resultater i form av lavere påslag på vill laksesmolt. Jeg tror situasjonen ville ha vært annerledes i 2010 uten advarslene og den store innsatsen som ble lagt ned i bransjen. Desverre ser det ut til at situasjonen har blitt gradvis dårligere igjen i 2011 og 2012, og dette er grunnlaget for VRL sin konklusjon om at framtidig utvikling er usikker og at vi også i årets rapport vurderer trusselfaktoren lakselus som ikke stabilisert, uttaler Forseth til Kyst.no.

- Må påvise dødeligheten

Reppe mener at av de største problemene i næringen er å påvise dødelighet ved høyt lusenivå.

- De klarer fint å si noe om lusenivået, men de klarer ikke å si noe om dødeligheten på smolten. Og det er jo det som er sakens kjerne. De må begynne å se på hvilke lusenivåer som smolten faktisk tåler. Hvis overlevelsen var så høy blant laksen i 2009 og 2010 når man hadde 6 til 10 ganger av tålegrensen, så er det noe som ikke stemmer, forteller Reppe.

Sår tvil rundt eldre tall

Rådet skrev også at trenden de siste tyve årene er at innsiget har vært sterkt redusert i regionen Vest-Norge, sammenliknet med resten av landet. Reppe mener det er grunn til å stille spørsmålstegn ved den eldre statistikken.

- Nå vet ikke jeg hva de mener med innsig, men dersom det er snakk om ren fangst i elvene, så er jeg ikke i tvil om at disse tallene er feil.

- Tana stod for en tredjedel av fangsten for noen år siden og der ble det fisket 250 tonn alene. Tana er ikke påvirket av oppdrettsnæringen. Der er det ikke lus og det er ikke rømt oppdrettslaks. Den elven er rett og slett nedfisket. Hvis man da tar vekk Tana fra statistikken i Norge, så har elvefangsten av villaks økt siden 1984. Vi fisker stadig mer laks i elvene og det ser vi statistikken til SSB, sier Reppe.

Må feie for egen dør

Han mener både oppdrettsnæringen og villaksnæringen må gå i seg selv framover for å kunne holde ved like den gode statistikken.

- Jeg tror oppdrettsnæringen må gjøre det enkelt og bare fokusere på å holde lusenivåene nede og passe på at fisken ikke rømmer. Elveeierne på sin side må innføre effektive fangstregulerende tiltak, og ikke som nå der en begrenser antall fangede fisk, men ikke antall fiskere.

Les også: Mer villaks i elvene

Annonse