Gå til innhold
Annonse
Foto: Arkiv.
Foto: Arkiv.

Fiskeridirektoratet engasjerer Ferksvannsbiologen AS til overvåking av vassdrag i Nordland.

Annonse

Fiskeridirektoratet melder på nettsidene sine at de siste ukene har mottatt flere meldinger om fangst av oppdrettslaks i de indre delene av Velfjorden i Brønnøy kommune i Nordland. Fisken som er fanget er mellom 2,5 – 3,5 kg.

- Det er gjennomført kontroll av nøter på nærliggende oppdrettslokaliteter uten at det er funnet forhold som forklarer tilstedeværelse av rømt oppdrettslaks i fjorden. Fiskeridirektoratet vurderer derfor at det er sannsynlig at fisken kommer fra et annet område, skriver de.

Overvåking

Siden tidspunktet for oppvandring og gyting nærmer seg, mener direktoratet at de har behov for å få større oversikt og kontroll over situasjonen. Derfor har de engasjert  Ferskvannsbiologen AS for å gjennomføre overvåkning og uttak av rømt oppdrettslaks i følgende vassdrag:

  • Lomselva (Lomsdalelva)
  • Oppsjøvassdraget
  • Langfjordelva
  • Sausvassdraget

Ønsker tips

Fiskeridirektoratet ønsker derfor tips fra publikum om fangst av oppdrettslaks i området. Slike tips kan en melde til FMC – Fiskeridirektoratets døgnåpne vaktsentral på telefon 911 03 277.

Gjeldende fiskeregler må følges.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse