Gå til innhold
Annonse

Påklager tillatelse for fiske etter oppdrettslaks i flere elver

Fisking etter røymd laks i Hardanger. Foto: Ørjan Solheim.
Fisking etter røymd laks i Hardanger. Foto: Ørjan Solheim.

Grunneiere i Kvinnherad kommune har gått sammen og klager på Fylkesmannen i Hordaland sitt vedtak om tillatelse til utfisking av oppdrettslaks i 22 elver i Hardanger og Sunnhordland. - Det tjener overhodet ikke villfiskinteressene når Fylkesmannen tillater Hardangerfjord Villfisklag å fiske etter oppdrettsfisk i elver der slikt fiske allerede er besluttet foretatt av engasjerte fagfolk gjennom OURO, påpekes det i klagen.

Annonse

Det er Advokatfirmaet Steenstrup og Stordrange ved advokat Lars Selmar Alsaker som representerer fire grunneiere i regionen. De påklager et vedtak fra Fylkesmannen i Hordaland, der Hardangefjord Villfisklag gis tillatelse til å fiske ut rømt laks fra de 22 elvene, sendt ut tidligere denne måneden.(les klagen her)

De 22 elvene klagen omfatter er Etnevassdraget, Granvinselva, Steinsdalselva, Kinso, Jondalselva, Fjæraelva, Eidijordvassdraget, Opo, Rosendalselvane, Uskedalselva, Æneselva, Ådlandsvassdraget, Omvikdalsvassdraget, Bondhuselva, Stranddalselva, Øyreselva, Austrepollelva, Øysteseelva, Mundheimselva, Simadalselva, Osavassdraget og den tidligere omdiskuterte Guddalselva.

- Villfisken blir skadet

Advokaten viser til at fisket etter oppdrettsfisken etter vedtaket skal kunne gjøres med garn, håv, not, ruse og stang, men at erfaringsmessig vil størstedelen av slikt fiske foregå med stang, noe som kan gjøre mer skade enn gavn.

- En stor andel av villfisken som fanges med stang blir så skadet at den må avlives, eller vil lide eller dø etter gjen-utsett. Erfaringsmessig vil dette variere, men kan gjelde inntil 30 % av villfisken, for eksempel som følge av slukskader på gjeller eller sprengning av blodkar grunnet utmattelse etter «kjøring» av fisken. Utfisking av oppdrettsfisk vil således utgjøre en langt større trussel mot villfisken enn oppdrettsfisken i seg selv. Hele poenget med å ta ut oppdrettsfisk – nemlig å beskytte villfisken – er da borte, skriver advokaten.

Det stilles også spørsmål ved hvorfor det fattes vedtak om uttak av villfisk som ikke er koordinert gjennom OURO.

- Som det ses er mange av de elvene som OURO i samarbeid med myndighetene allerede har besluttet å gjøre fiske av oppdrettsfisk i, de samme som nå er omfattet av Fylkesmannens vedtak, påpeker advokaten.

Ser ikke behov utfisking

Han viser også til at vedtak om fiske av oppdrettsfisk i Guddalselva ikke er saklig begrunnet.

Lars Selmar Alsaker. Foto:Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange.
Lars Selmar Alsaker. Foto:Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange.

- Det gir ingen mening å fiske etter oppdrettsfisk i Guddalselva der all oppdrettsfisk tas ut i fiskefellen som er installert 200 meter fra elvemunningen. Det er således ikke noe behov for å fiske etter oppdrettsfisk.

- Fylkesmannens vedtak står som et usaklig overgrep på grunneiernes rettigheter, og skader villfisken i elven uten noe fornuftig formål begrunnes det i klagen.

- Positivt med utfisking

Det klages også på at forhåndsvarsling av relevante grunneiere og parter ikke har funnet sted, men påpekes også at klientene på ingen måte er uenig i at det gjøres tiltak for å ta ut oppdrettsfisk fra elvene.

- Dette er i seg selv positivt. Men dette må gjøres av fagfolk uten å skade villfisken, f.eks. gjennom harpunering av dykkere, eller på annen skånsom måte, f.eks. ved not. Det finnes kompetente fagmiljø som er beredt til å gjøre oppdrag av denne typen. Så hvorfor da ta livet av et stort antall villfisk for å ta ut et relativt lite antall oppdrettsfisk?  Er dette formålstjenlig og forholdsmessig? Våre klienter mener svaret er et klart nei.

- Det anføres således at hensynet til villfisk og miljø tilsier at det ikke er et materiellrettslig grunnlag til å treffe slikt vedtak som Fylkesmannen her har gjort. Taperne blir villfisken som i prosessen også vil bli fisket opp – og der en betydelig prosentandel ikke vil overleve. 

Vurderer klagen

Kyst.no har kontaktet Fylkesmannen i Hordaland, og spurt dem klagen.

Fiskeforvalter Gry Walle fra Fylkesmannen i Hordaland. Foto: Therese Soltveit. 
Fiskeforvalter Gry Walle fra Fylkesmannen i Hordaland. Foto: Therese Soltveit. 

- Vi mottok akkurat klagen, sier fiskeforvalter Gry Walle.

- Hva skjer videre?

- Vi skal behandle saken og vurdere om den skal sendes videre til direktoratet.

- Er det vanlig å motta slike klager?

- Det er vanlig å motta klager fra Alsaker, sier hun kort til kyst.no.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse