Gå til innhold
Annonse

Pålegger overvåking og uttak av rømt fisk i vassdrag etter rømming i Vefsn i Nordland

Fiskeridirektoratet har varslet Nova Sea AS om at de vil få pålegg om overvåking og uttak av rømt fisk fra vassdrag etter en rømming fra et av selskapets lokaliteter forrige uke.

Annonse

 

Rømmingen skjedde i forbindelse med avlusning på lokalitet Skonseng i Halsfjorden sist fredag. Det stod 40 000 fisk i den aktuelle merden. Rømmingsomfanget er ikke avklart, men Fiskeridirektoratet jobber utfra at det kan være et betydelig antall oppdrettslaks som har rømt.

Rømmingen har skjedd nær en Nasjonal Laksefjord, Vefsn- og Leirfjorden. Fiskeridirektoratet er spesielt bekymret med tanke på at mange vassdrag i regionen er i en sårbar reetableringsfase etter Gyro-bekjempelse.

Den rømte oppdrettslaksen har en snittvekt på 5.4 kg og det er så langt gjenfanget om lag 600 fisk. Det er gjennomført tilsyn hos selskapet i forbindelse med hendelsen.

Mottak av rømt fisk

Nova Sea AS har opprettet en mottaksstasjon hvor privatpersoner kan levere inn oppdrettslaks de har fisket. Selskapet vil betale ut kompensasjon på 300 kr per individ som blir levert inn.

For avtale om levering kontakt Arne Håvard Måsøy på telefon 951 46 496 eller 75 04 60 01.

Gjeldende fiskeregler i området må følges.

Fiskeridirektoratet ønsker tips

Vi oppmoder folk om å melde inn observasjoner og fangst av mulig rømt oppdrettsfisk til vår døgnåpne vaktsentral: tlf. 03415.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse