Gå til innhold
Annonse

Mattilsynet melder at det er påvist ILA ved sjølokaliteten Ørnstolen i Rødøy kommune i Nordland fylke. Lokaliteten drives av Selsøyvik Havbruk AS.

Annonse

Fiskehelsetjenesten varslet 8. januar Mattilsynet om mistanke om ILA på lokaliteten Ørnstolen. Mattilsynet har stadfestet diagnosen ILA på bakgrunn av kliniske symptomer og obduksjonsfunn på fisk ved lokaliteten samt analyseresultater fra Veterinærinstituttet.

For å forhindre smittespredning er lokaliteten, samt nabolokaliteten 15621 Breivika, pålagt restriksjoner blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.

Veterinærinstituttet har publisert lokaliteten på Fiskeridirektoratets interaktive kart over ILA-tilfeller.

Det vil innen kort tid opprettes kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe ILA. Et kontrollområde består av en bekjempelsessone og en overvåkingssone og vil medføre restriksjoner blant annet på trafikk til og fra anlegg i havområdet. Lokale tilpasninger for topografi og strømforhold etc. vil legges til grunn for kontrollområdets utbredelse. Det må forventes en utstrekning på ca. 10 – 20 km fra lokalitet med ILA-diagnose.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse