Gå til innhold
En av Marine Harvest sine lokaliteter har fått konstatert PD. Foto: Marine Harvest.
En av Marine Harvest sine lokaliteter har fått konstatert PD. Foto: Marine Harvest.

Det er påvist SAV-3 ved Marine Harvests lokaliteten Nørholmen i Smøla kommune i Møre og Romsdal fylke.

Pankreassykdommen av subtypen 3 ble påvist fredag 26. oktober på Nørholmen, i følge Mattilsynet.

Mattilsynet skriver at de ser alvorlig på funnet fordi det er en uvanlig variant av viruset i dette området. Variant SAV-3 er den vanligste subtypen sør for Stadt, men er svært uvanlig å påvise nord for Hustadvika. Der er sykdommen vanligvis av typen SAV-2.

Grunnlag for påvisningen

Mistanken kom etter påvisning av PD-virus ved hjelp av metoden RT-PCR. Mattilsynet ble varslet om dette 12. oktober.

Mattilsynet stadfestet diagnosen 19. oktober etter å ha mottatt analyseresultater fra Veterinærinstituttet.

I et tilleggssvar 26. oktober bekrefter Veterinærinstituttet at viruset er av typen SAV-3.

Stor oppdrettsaktivitet

Mattilsynet vil iverksette umiddelbare tiltak for å begrense videre spredning. Vedtak om rask tømming av lokaliteten kan bli aktuelt dersom ytterligere innsendte prøver bekrefter funnene som er gjort så langt.

Påvisningen er gjort i et område med stor oppdrettsaktivitet. Det er fare for at virusvarianten kan smitte til flere nærliggende lokaliteter.

På grunn av nærhet til trafikkert skipslei oppfordrer Mattilsynet om å vise nødvendig aktsomhet ved brønnbåttrafikk i området for å unngå videre smittespredning.

Har du en sak du
vil tipse oss om?