Gå til innhold

Pharmaq Analytiq vil tilby smoltanalyse på Færøyene

Fra venstre: Rune Wiulsrød (Pharmaq), Elise Hjelle (Pharmaq Analytiq), Petra E. Petersen (Heilsufrøðiliga Starvsstovan) og Debes H. Christiansen (Heilsufrøðiliga Starvsstovan). Foto: Pharmaq Analytiq.
Fra venstre: Rune Wiulsrød (Pharmaq), Elise Hjelle (Pharmaq Analytiq), Petra E. Petersen (Heilsufrøðiliga Starvsstovan) og Debes H. Christiansen (Heilsufrøðiliga Starvsstovan). Foto: Pharmaq Analytiq.

Pharmaq Analytiq har inngått et samarbeid om å tilby smoltanalyse på Færøyene. – SmoltVision har vært etterspurt, skriver selskapet i en pressemelding.

-  Pharmaq Analytiq og Heilsufrøðiliga Starvsstovan (HFS) arrangerte tirsdag, 4. juni et fagmøte i Tórshavn på Færøyene, for å markere starten for SmoltVision analyse på Færøyene, skriver de.

De legger til at Heilsufrøðiliga Starvsstovan vil nå kunne ta imot og analysere SmoltVision-prøver for settefiskprodusentene på Færøyene - noe som lenge har vært etterspurt av næringen.

- SmoltVision er en RT-PCR - basert smoltanalyse som gir detaljert informasjon om fiskens smoltifiseringsstatus, gjennom å analysere tre gener tett forbundet med forandringer som oppstår i kloridcellene i gjelle til fisken under smoltifiseringsprosessen. SmoltVision kan på denne måten gi konkret informasjon om forholdet mellom mengden ferskvannsATPase og sjøvannsATPase som blir produsert i smoltens gjeller ved et gitt tidspunkt i smoltifiseringsperioden, skriver selskapet.

De legger til at dette er viktig for å kunne gi smolten de beste forutsetninger for kunne prestere på sjø, noe som i stor grad er avhengig av å finne optimalt utsettstidspunkt.

Pharmaq Analytiq har inngått samarbeid med Heilsufrøðiliga Starvsstovan. Foto: Pharmaq Analytiq
Pharmaq Analytiq har inngått samarbeid med Heilsufrøðiliga Starvsstovan. Foto: Pharmaq Analytiq

Tidligere har settefiskprodusenter på Færøyene ifølge Pharmaq Analytiq sendt SmoltVision-prøver til selskapet sitt laboratorium i Bergen for analysering.

- Vi ønsker å imøtekomme våre kunder sitt ønske om et lokalt tilbud for å analysere SmoltVision-prøver på Færøyene. Det er et stort fokus på god og robust smolt i alle markeder, og vi er glad for å kunne være med å bidra med et viktig verktøy for å gi kunne gi fisken en optimal start på sitt liv i sjøfasen, sier Elise Hjelle som er produktsjef for SmoltVision i Pharmaq Analytiq.

Selskapet Heilsufrøðiliga Starvsstovan legger til at de har i snart 3 år hatt et godt samarbeid med Pharmaq Analytiq på histologiske undersøkelser i sykdomsutredning av oppdrettsfisk.

- Med samarbeidet ønsker vi å styrke vårt tilbud av analyser til gagn for oppdretterne på Færøyene, sier Debes H. Christiansen, leder av patologisk avdeling hos Heilsufrøðiliga Starvsstovan.

Har du en sak du
vil tipse oss om?