Gå til innhold
Annonse
Arnøy, oppdrettsanlegg, merd, utsikt, skognes, Troms, skjervøy
Arnøy, oppdrettsanlegg, merd, utsikt, skognes, Troms, skjervøy

Tirsdag ble partiene i Troms utfordret av Norske Lakseelver til å gi sin mening om oppdrettsnæringen og villaksens framtid i fylket. Ingen av partiene ville stille seg imot videre oppdrettsvekst. – Til det er forskningen for uklar, mente partiene.

Annonse

Stortingsvalget står for døren og i den anledning er det stor spenning knyttet til hva stortingspolitikere, listetopper og representanter for partiene mener om oppdrettsnæringen. For å finne ut hva de folkevalgte hadde å si om oppdrettsnæringen og villaksens framtid i fylket hadde Norske Lakseelver invitert til et møte i Målselvfossen.

På direkte spørsmål fra Norske Lakseelver svarte samtlige partier at de ikke ville forby produksjonsvekst i oppdrett av laks i fylket.

I stedet pekte partiene på at forskningen fortsatt er uklar og at villaksforkjempere og oppdrettsnæringa heller burde jobbe for å få til en bedre felles forståelse, dialog og samarbeid, skriver Folkebladet.

Les også: FHL ser ikke behovet for eierskapsbegrensninger

- Ikke veien å gå

Det hadde leder av Samarbeidsutvalget for Målselvvassdraget, Odd Helge Utby, liten tror på.

– Nei, det tro jeg ikke er veien å gå. Til det er det for fundamentale forskjeller i synspunktene, sa Utby.

Utby vil derimot ikke totalforby oppdrett av laks, selv om han fortsatt mener at rømt oppdrettslaks er en alvorlig trussel mot villaksen.

– Jeg vil ikke ha flere anlegg, men et bedre vern og en plassering utenfor laksefjorder og vassdrag, slik at villaksen har en trygg ferdselsvei opp til gyteplassene i elvene, sier Utby. 

Les også: Forventer lav overlevelse for villaksen

Les også: Vil ha rømmingsbøter i millionklassen

Annonse