Gå til innhold
Mowis anlegg ved Carradale North slet seg fra fortøyningene under stormen Ellen i oktober. Hendelsen forårsaket rømming av nesten 49 000 laks med en gjennomsnittsvekt på mellom 4 og 5 kg. Foto: Mowi.
Mowis anlegg ved Carradale North slet seg fra fortøyningene under stormen Ellen i oktober. Hendelsen forårsaket rømming av nesten 49 000 laks med en gjennomsnittsvekt på mellom 4 og 5 kg. Foto: Mowi.

Nesten 300 laks, fanget av sportsfiskere etter flukten av 48 834 fisk fra Mowi Skottlands Carradale North-anlegg i oktober, ble identifisert som oppdrettsfisk. Men man antar at minst 3000 rømte fisk svømte opp i elvene på vestkysten av Skottland

Selv om det kun var 300 fisk man sikkert kunne fastslå var oppdrettsfisk i fangstene av mistenkte oppdrettsfisk, antar Fisheries Management Scotland (FMS) imidlertid at minst ti ganger så mange rømte fisk svømte opp i elvene på vestkysten av Skottland. Det er konlusjonen i en rapport som ble utgitt tirsdag.

FMS vil nå sammen med Marine Scotland Science (MMS), kjøre et langsiktig, genetisk overvåkingsprogram for å avgjøre om man kan finne noen genetisk innvirkning på villaksen. Programmet skal finansieres av Mowi.

Den rømte fisken var ikke kjønnsmoden, men man anser det som en mulighet at alle som overlever vinteren, vil kunne formere seg.

Elver der oppdrettslaks (bestemt ved skjellprøver) er fangstet. FMS mener at minst 3000 rømte fisk nådde elver i Skottland og Nordvest-England. Klikk på bildet for å forstørre. Kart: FMS-rapport.
Elver der oppdrettslaks (bestemt ved skjellprøver) er fangstet. FMS mener at minst 3000 rømte fisk nådde elver i Skottland og Nordvest-England. Klikk på bildet for å forstørre. Kart: FMS-rapport.

Stemte godt overens

Det kom 466 rapporter om mistenkt oppdrettslaks fanget av sportsfiskere. Av disse var det tatt skjellprøver av 310. 295 (95,2%) ble bekreftet som oppdrettsfisk og 15 (4,8%) som ville.

Analysene viser også at visuell identifikasjon av oppdrettslaks av sportsfiskere var svært nøyaktig (95-97%).

- Resultatene viser at rømt oppdrettslaks med opprinnelse fra Kilbrannan Sound raskt spredte seg og dukket opp i mange elver vest for Skottland og i Nordvest-England, skriver Fisheries Management Scotland (FMS) i sin rapport.

FMS mottok rapporter om rømt oppdrettslaks fra 22 elver. FMS uttaler også at metodene som ble brukt i studien ikke kan garantere at all fanget laks stammer fra Carradale North.

- Men med tanke på tidspunktet for fangstene og at oppdrettslaksen alle var av samme størrelse som de som ble rapportert av Mowi, er vi sikre på at flertallet kom fra denne spesifikke rømmingen, sier de.

Har du en sak du
vil tipse oss om?