Gå til innhold
Så langt har de store sesongsvingningene i de store varestrømmene vært utfordrende for selskapet. Foto: Smyril Line Cargo
Så langt har de store sesongsvingningene i de store varestrømmene vært utfordrende for selskapet. Foto: Smyril Line Cargo

Etter et års krevende pilotdrift på sjømatruta, må Smyril Line Cargo sette seilingene på vent. Det er flere grunner til beslutningen.

Mangaging director Halgir Dahl Olesen i Smyril Line Cargo beklager beslutningen, ikke minst fordi mannskapet på MV Akranes siden august i fjor mener han har bevist at sjøtransport kan konkurrere med landveistransport på både ledetid, fleksibilitet og leveringsdyktighet.

- Med riktig skip, godt mannskap, lokale samarbeidspartnere og godt samarbeid med havnene langs kysten, er det mulig å levere et bærekraftig og godt alternativ til lastebiltransporten langs kysten i Norge, mener Dahl Olesen.

Han sier det er summen av flere faktorer som ligger bak beslutningen om å sette sjømatruta på vent.

- Vi er meget glade for at Kystverket innvilget støtte til ruten. Men når vi ikke utløser støtten fordi vi ikke har EØS-flagg på båten, er vi kommet til et tidspunkt der vi må vurdere om vi skal fortsette innvesteringene som desverre ikke har båret frukter ennå, sier Dahl Olesen.

Totaløkonomisk vurdering bak

Smyril Line Cargo skriver at de har hatt et meget godt samarbeid med et antall store vareeiere med sterkt ønske om å flytte volumer bort fra veinettet i Norge. Rederiet etablerte piloten med sterk tro på at dersom Smyril Line beviste at ledetid, pris og fleksibiltet var til å stole på, ville langt flere vareeiere benytte ruten. Så langt har de store sesongsvingningene i de store varestrømmene vært utfordrende.

- Sammenholdt med at støtten fra Kystverket ikke kan innfris, har dette bidratt til en totaløkonomisk vurdering som gjør at vi må sette ruten på vent. Samtidig vet vi at det tar tid å innarbeide slike nye rutetilbud på sjø, sier Dahl Olesen.

Han innrømmer at det har tatt lengere tid enn forventet å få varestrømmene flyttet fra landevei til sjø i tilstrekkelig volum til å gi ruta en akseptabel økonomi.

- Derfor har vi nå valgt å ta en timeout, inntil man fra vareeiersiden og rederisiden har tatt en beslutning om denne type rute er bærekraftig, sier Dahl Olesen.

Har du en sak du
vil tipse oss om?