Gå til innhold
Annonse

Mens bruken av lakselusmidler har økt i 2015, har Marine Harvest klart å gå andre veien. – Vi har redusert forbruket av hydrogenperoksid med 46 prosent i fjor, sa direktør for fiskehelse og-velferd i Marine Harvest, Gordon Richie, under NASF-konferansen Zero Lice.  

Annonse

Han snakket om selskapets tilnærming til luseproblemet og fortalte om flere tiltak de har gjennomført som nå begynner å bære frukter.

- Det er mulig å få lusenivåene nedover. Men det krever en samordnet og gjennomtenkt innsats, sa han.

I Marine Harvest teller man nå lus i hver eneste merd minst en gang i uken.

- I de merdene det er mer enn 0,2 kjønnsmodne hunnlus setter i verk tiltak, sa han.

I tillegg til utstrakt bruk av rensefisk, bruker nå selskapet en lang rekke andre metoder.

- Vi benytter oss av ikke-medikamentelle metoder som laser, themrolicer, lusepyler og luseskjørt. Ved å ha et intervensjonsivå på 0,2 klarer vi å holde lusepresset nede, så vi begrenser selvsmitte, sa han.

Ved anleggene selskapet har i Agder har de nå ikke brukt legemidler siden november 2010.

- Det viser at det er mulig. Også fra andre regioner ser vi nå god effekt av tiltakene våre, sa han og viste grafer som viste at i 2015 lå lusenivået lavt hele året igjennom.

Og mens tall fra Folkehelseinstituttet som kommer i morgen antagelig vil vise at bruken av hydrogenperoksid økte med 2,5 ganger i 2015, klare Marien Harvest å tvert i mot snu trenden i eget selskap.

- Vi hadde en reduksjon på 46 prosent av bruk av hydrogenperoksid i 2015. For andre lusemidler var reduksjon på 29 prosent, fortalte han.

Lusenivå i Marine Harvest siste år. (klikk for større)
Lusenivå i Marine Harvest siste år. (klikk for større)

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse