Gå til innhold
Annonse

Refsnes Laks vil etablere unikt senter for formidling av kunnskap om havbruk

Refsnes Laks vil etablere unikt havbrukssenter. Her ser du illustrasjon av senteret der man har en utstilling og ventesone kalt laks – fra globalt perspektiv ned til deg og din kropp. Foto: Refsnes laks.
Refsnes Laks vil etablere unikt havbrukssenter. Her ser du illustrasjon av senteret der man har en utstilling og ventesone kalt laks – fra globalt perspektiv ned til deg og din kropp. Foto: Refsnes laks.

Refsnes Laks ønsker å etablere SeeSalmon – et moderne og spektakulært opplevelsessenter for havbruk i det nye Powerhouse på Brattøra i Trondheim, og mulighet for en ekte opplevelse av lakseoppdrett i praksis i Åfjord

Annonse

– Vi satser tungt for å gi publikum en spennende opplevelse som gir kunnskap om en av de viktigste og mest suksessrike næringene i vår region, sier adm. dir. i Refsnes Laks, Jon Refsnes i en pressemelding. 

Realisering av SeeSalmon forutsetter at Refsnes Laks får positivt svar på sin søknad om visningstillatelse som er til behandling i Fiskeridirektoratet.

Refsnes Laks vil skape et unikt konsept og senter i Trondheim for formidling av kunnskap om oppdrettsnæringen. Trøndelag og Trondheim er et viktig tyngdepunkt for sjømatnæringen som mangler en institusjon som sprer kunnskap til publikum om en av de viktigste næringene i regionen.

– Vi skal rette på det gjennom å skape et unikt, moderne og til enhver tid aktuelt SeeSalmon, sier Jon Refsnes.

Visningstilbud

Det finnes ingen oppdrettsanlegg som er nær nok Trondheim til at en kan frakte folk i båt direkte ut til oppdrettslokaliteter. Trondheimsfjorden er en av verdens viktigste fjorder for atlantisk laks og er en nasjonal laksefjord der lakseoppdrett ikke er tillatt.

– Vi mener likevel at det er viktig å ha tilbud om visning på et levende oppdrettsanlegg og etablerer derfor et fullverdig tilbud om dette med utgangspunkt i Åfjord, sier Refsnes.

Tilbudene knyttes sammen slik at SeeSalmon blir et helhetlig konsept der tilbudene i Trondheim og Åfjord støtter hverandre, hører naturlig sammen og kan oppleves både hver for seg og som en totalitet. SeeSalmon består dermed av to pilarer som til sammen utgjør en unik helhet som er tilpasset lokaliseringen av et opplevelsessenter for havbruk i Trondheim.

SeeSalmon vil få en unik beliggenhet i Powerhouse Brattørkaia som er Norges første nybygde energipositive kontorbygning. Gjennom å etablere SeeSalmon i Trondheim vil vi nå et svært stort publikum med informasjon om oppdrettsnæringen.

– Ut fra de høye ambisjonene for etableringen og det særdeles sterke publikumsgrunnlaget, forventer vi at SeeSalmon vil bli et av de aller mest besøkte visningstilbudene for havbruk i Norge, sier Refsnes.

NTNU Vitenskapsmuseet vil stå for driften

I Åfjord vil vi etablere et gjennomført opplegg for fysisk visning på Refsnes Laks sin landbase og sjølokaliteter.

 – Vi vil videreutvikle vår eiendom på Revsnes og tilpasse sjølokalitetene slik at fasilitetene blir moderne og velegnet for å ta imot publikum, forteller han.

NTNU Vitenskapsmuseet vil stå for driften av SeeSalmon i Trondheim. Refsnes Laks AS og NTNU Vitenskapsmuseet har undertegnet en intensjonsavtale og så snart en visningstillatelse er gitt, vil partene inngå en samarbeidsavtale om etablerings- og driftsfasen.

 – Gjennom dette samarbeidet har vi sikret oss en optimal formidlingsfaglig kompetanse, sier han.

NTNU Vitenskapsmuseet vil ha et ansvar for kontakt med andre relevante fagmiljø for å sikre at formidlingen blir faglig korrekt og vil også sikre fornying og utvikling av materiale og tema slik at informasjonen som gis alltid er oppdatert, aktuell og engasjerende.

Refsnes Laks har sikret seg noe av det fremste som finnes av kompetanse for å utvikle en arena for opplevelsesbasert formidling: Sensum AS, Expology AS og Falkeblikk AS er partnerne som har vært engasjert i konseptutviklingen og vil også være sentrale i en fremtidig realisering av prosjektet. INAQ AS har ledet prosessen som har resultert i et unikt formidlingskonsept og en sterk søknad om visningstillatelse.

– Vi er svært glad for å ha funnet frem til det vi anser som de beste partnerne i dette viktige og spennende prosjektet, sier Refsnes.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse