Gå til innhold
Annonse
Leppefisk Foto: Kim Tallaksen Halvorsen, Universitetet i Agder.
Leppefisk Foto: Kim Tallaksen Halvorsen, Universitetet i Agder.

Fisket etter leppefisk på kyststrekningen fra Varnes fyr på Lista til 62°N (Vestlandet) stoppes med virkning fra 9. september kl. 20.00.

Annonse

Siste frist for levering av fangst er 13. september kl. 20.00. Fisket etter leppefisk i Midt-Norge stoppes når totalkvoten er beregnet oppfisket.

Som en informasjon til næringens aktører offentliggjør Fiskeridirektoratet jevnlig registrert fangst av leppefisk i de tre kvoteområdene, melder Fiskeridirektoratet torsdag.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse