Gå til innhold
Annonse

Reiser flere spørsmål rundt næringens forutsigbarhet

Fra gullapp-seanse i 2015.
Fra gullapp-seanse i 2015.

TEKMAR, blir om to uker arrangert for 14 år på rad i Trondheim. Allerede nå er det over 340 påmeldte ifølge arrangøren.

Annonse

 

I år samles deltagerne under hoved-fanen "Stopp opp!  Kan bedre teknologi øke presisjon og sikre forutsigbarhet for laksevekst?".

Bakteppet for TEKMAR 2016 er at det i skinnet av gode laksepriser, er truende skyer i horisonten. Konferansen reiser spørsmålet om det er en ubalanse mellom laksenæringens evne til å "levere" forutsigbarhet, og det som etterspørres av myndighetene for å få lov til å vokse videre innen lakseoppdrettet. Er det god nok presisjon i det næringen holder på med? Er det behov for å heve presisjonen? Hvordan skal næringen dokumentere at den har kontroll?  Hvilke innovasjoner kan bidra til å sikre at næringen kan "love" forutsigbarhet, og som dermed kan åpne for ny laksevekst? Har vi f.eks. god nok teknologi til å håndtere de utfordringer som er på lakselusfronten i samsvar med det som kan forventes av en næring som driver matproduksjon? Eller er det behov for bedre løsninger for å kunne drive produksjon med presisjon som øker næringens forutsigbarhet?

Konferansen blir åpnet av Statssekretær Roy Angelvik, Nærings- og fiskeridepartementet, og det blir spennende å høre de seneste signaler fra myndighetene, ikke minst med basis i høstens krevende lakselus kamp.

- Hvordan vil myndighetene stille krav til dokumentasjon og kontroll i produksjonen for å få vokse, det være seg i eksisterende produksjonsteknologier eller utviklingstillatelser?, spør arrangøren.

Bak konferansen står SINTEF Fiskeri og havbruk, NCE Aquaculture, Norges forskningsråd, Sjømat Norge, Norsk Industri, Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond, Norske Maritime Eksportører, samt nyetablerte NCE AQUATECH CLUSTER (tidligere akvARENA). Mer informasjon om TEKMAR finnes på www.tekmar.no. Allerede nå er det over 340 påmeldte.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse