Gå til innhold
Annonse

Rekordfå lusebehandlinger – rekordmange rensefisk

Rognkjeks og annen rensefisk er blitt svært populært. Nesten to tredjedeler av merdene hadde slike i begynnelsen av april. Det er rektor for denne tiden på året. Foto: Pål Mugaas Jensen.
Rognkjeks og annen rensefisk er blitt svært populært. Nesten to tredjedeler av merdene hadde slike i begynnelsen av april. Det er rektor for denne tiden på året. Foto: Pål Mugaas Jensen.

Aldri før i uke 13 har så mange merder hatt rensefisk som lusebekjempingsmiddel som i år. Samtidig er andelen som lusebehandler rekordlav for årstiden. 

Annonse

Det ble brukt rensefisk i 63,4 % av merdene i uke 13. Det er litt mer enn de 61,3 som ble brukt i fjor, og også over de 62,5 % som benyttet denne metoden i 2016. Årets andel er dermed all time high for denne uken. Tallene er hentet fra Lusedata.

Andel merder med rensefisk (hele landet) i uke 13 i perioden 2011-2018. Datakilde: Lusedata.
Andel merder med rensefisk (hele landet) i uke 13 i perioden 2011-2018. Datakilde: Lusedata.

Interessant er det også å merke seg at det ble behandlet rekordlite (mekanisk og medikamentelt) i denne uken. Riktignok var årets uke 13 påskeuken, men også andelen i uken før var svært lave. I fjor var det en eller annen form for avlusning i over 8 % av merdene i uke 13, mot 1,6 i år. Uken før var det 3,8 % av merdene det ble avlust i.

Andel merder (hele landet) som behandlet mot lakselus i uke 13 i perioden 2002-2018. Datakilde: Lusedata.
Andel merder (hele landet) som behandlet mot lakselus i uke 13 i perioden 2002-2018. Datakilde: Lusedata.

Lakselusnivåene på landsplan er imidlertid, med 0,16 voksne hunnlus per fisk, helt på snittet (2002-2017) for uken.

Gjennomsnittlig nivå av kjønnsmodne hunnlus (hele landet ) i uke 13 i perioden 2002-2018. Svart strek er snitt for perioden 2002-2017. Datakilde: Lusedata.
Gjennomsnittlig nivå av kjønnsmodne hunnlus (hele landet ) i uke 13 i perioden 2002-2018. Svart strek er snitt for perioden 2002-2017. Datakilde: Lusedata.

Det er fremdeles kaldt i sjøen, spesielt fra Møre og Romsdal og sørover. Gjennomsnittet for hele landet lå på 3,9 grader i uke 13, mot 5,6 grader i samme uke i fjor. Denne temperaturen er den tredje kaldeste for uke 13 i perioden 2002 til nå, kun slått av 2013 (3,6 grader) og 2011 (3,7 grader).

Gjennomsnittlig temperatur på 3 meter (hele landet ) i uke 13 i perioden 2002-2018. Svart strek er snitt for perioden 2002-2017. Datakilde: Lusedata.
Gjennomsnittlig temperatur på 3 meter (hele landet ) i uke 13 i perioden 2002-2018. Svart strek er snitt for perioden 2002-2017. Datakilde: Lusedata.

Et annet interessant moment er at om man sammenstiller nivåene av lus mot temperatur for uke 13 fra 2002 til 2018, så ser man ingen signifikant sammenheng. I tallmaterialet er trenden faktisk at høyere temperatur gir færre lus, men sammenhengen er altså ikke statistisk holdbar.

Diagram over gjennomsnittlig kjønnsmodne hunnlus per fisk (hele landet) mot temperatur på 3 meter. Datapunktene er fra uke 13 i perioden 2002-2018. Stiplet strek viser trendlinje. Datakilde: Lusedata.
Diagram over gjennomsnittlig kjønnsmodne hunnlus per fisk (hele landet) mot temperatur på 3 meter. Datapunktene er fra uke 13 i perioden 2002-2018. Stiplet strek viser trendlinje. Datakilde: Lusedata.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse