Gå til innhold
Annonse
Salmar arbeid på anlegg, merd, røkter, håv
Salmar arbeid på anlegg, merd, røkter, håv

Rekordhøye priser i første kvartal ga det sterkeste operasjonelle driftsresultatet for Salmar noensinne. Biologiske utfordringer har også dette kvartalet påvirket inntjeningen, men pågående prosesser gir effekter og utviklingen i den underliggende driften er positiv.

Annonse

Operasjonelt driftsresultat endte på 485 millioner kroner i perioden, en økning på 137 millioner kroner fra i foregående kvartal, og opp hele 250 millioner kroner fra tilsvarende periode i fjor.

Leif Inge Nordhammer sier man har sett tendenser til forbedret drift. Foto: Kari Johanna Tveit
Leif Inge Nordhammer sier man har sett tendenser til forbedret drift. Foto: Kari Johanna Tveit

- Resultatet følger av de høye prisene, men vi ser også tendenser til bedret drift og utviklingen i de underliggende kostnadene er positiv for enkelte av segmentene. Samtidig opplever vi fremdeles den biologiske situasjonen som utfordrende. Forventet økt lusepress og resistensutfordringer vil kunne påvirke tilvekst og slakteplaner i de kommende kvartaler med de påfølgende kostnadsøkende effekter, sier konsernsjef i SalMar Leif Inge Nordhammer.

17,45 per kilo

Gjennomsnittlig laksepris i kvartalet steg med 32 prosent fra tilsvarende periode året før og Salmars samlede driftsinntekter endte på 1,6 milliarder kroner, opp rundt 350 millioner kroner fra første kvartal 2013. Total slaktet konsernet rundt 27 800 tonn laks i perioden (23 200), slik at samlet operasjonelt driftsresultat per kilo i perioden endte på 17,45 kroner (10,14 kroner).

Alle oppdrettssegmenter leverer tilfredsstillende resultater, variasjonen mellom regionene er imidlertid fortsatt stor. Driften i region Midt Norge og Rauma var preget av utfordringer knyttet til logistikk og biologi og EBIT per kilo endte på henholdsvis 19,35 kroner og 15,68 kroner per kilo for de to virksomhetsområdene, mens region Nord Norge leverte rekordresultater på 21,05 kroner per kilo.

Lavere slaktevolumer

I virksomhetsområdet Salg og prosessering har muligheten til å sette PD-fisk i ventemerder bidratt til å bedre produksjonseffektiviteten, men lavere slaktevolumer enn normalt har resultert i redusert kapasitetsutnyttelse. I tillegg er resultatet for segmentet negativt påvirket av konsernets fastpriskontrakter, som i perioden utgjorde 35 prosent av samlet slaktevolum. Av en omsetning på i underkant av 1,4 milliarder kroner i perioden og fikk virksomhetsområdet er driftsunderskudd på 28 millioner kroner. Kontraktsdekningen for kommende kvartal forventes å ligge på omtrent 40 prosent.

Snittvekt på stående biomasse vår 2013 generasjon er lavere enn tilsvarende periode i fjor. Dette vil påvirke slaktevolumet i kommende kvartal som forventes å bli noe høyere enn i første kvartal.

Basert på anslag over stående biomasse ved utgangen av perioden er det ventet en vekst i det globale utbudet av atlantisk laks på rundt 7 prosent i 2014. Salmar opplever god etterspørsel i alle selskapets kjernemarkeder, og venter et sterkt laksemarked også i 2014.

Salmar holder sin guiding uendret og forventer fortsatt å slakte 133 000 tonn i Norge i 2014. I Norskott Havbruk (Scottish Seafarms) forventes et volum på 12 500 tonn i 2014 (Salmars 50 prosent andel av 25 000 tonn guiding).

Annonse