Gå til innhold
Annonse

Norge eksporterte laks for 8,2 milliarder kroner i årets tre første måneder. Dette er en vekst på 22 prosent, eller 1,5 milliarder kroner fra i fjor, viser tall fra Norges sjømatråd.

Annonse

I mars måned ble det eksportert laks for 3 milliarder kroner. Dette er en økning på 12 prosent eller 312 millioner kroner sammenlignet med mars i fjor, melder Norges sjømatråd.

- Redusert utbud fra Norge, kombinert med vekst i etterspørselen driver lakseprisen oppover, sier Paul Aandahl, senior markedsanalytiker hos Norges sjømatråd. Den sterke prisveksten gir rekordhøye verdier for lakseeksporten, sier Aandahl på sjømatrådets hjemmesider.

Sterk prisvekst for norsk laks

Siden oktober 2012 har eksportprisen vist en positiv pristrend. Eksportprisen for fersk hel laks økte fra 25,73 kroner per kilo i oktober i fjor til 37,69 kroner i mars i år. I første kvartal var gjennomsnittlig eksportpris for fersk hel laks på 36,27 kroner per kilo. Dette er 32 prosent eller 8,84 kroner høyere enn i 1. kvartal 2012.

Sterk eksportvekst til EU

Volumet av eksportert laks går ned med 4 prosent til 217 000 tonn målt i produktvekt. Til tross for denne nedgangen i eksportvolumet totalt sett, økte eksporten til EU med 3 prosent eller 3 800 tonn i 1. kvartal. EU er det viktigste markedet for norsk laks med en volumandel på 68 prosent av eksporten. Viktigste vekstmarked i EU i første kvartal var Polen, Storbritannia og Tyskland. Frankrike er største marked og mottok samme volum for samme periode i fjor, mens eksporten til Danmark og Sverige gikk tilbake.

Negativ volumutvikling til Øst-Europa og Asia

I første kvartal gikk eksportvolumet av norsk laks til Asia tilbake med 6 400 tonn sammenlignet med samme periode i fjor. Største reduksjon har vært til Taiwan og Japan. Til marked i Øst-Europa er tilbakegangen på til sammen 6 000 tonn. Russland er det markedet som har tilbakegang.

Tidenes høyeste eksportverdi for ørret

Det har aldri blitt eksportert ørret for større verdi i første kvartal enn i 2013. Samlet sett ble det eksportert ørret for 482 millioner kroner. Dette er 20 prosent eller 79 millioner kroner høyere enn for samme periode i fjor. Volumet økte med 4 prosent til totalt 13 000 tonn. Eksporten til Russland, som er det største ørretmarkedet med en andel på 50 prosent av den totale ørreteksporten, gikk tilbake med 4 prosent målt i volum. Tilførselen til det nest største markedet, Japan, gikk tilbake med 9 prosent, mens eksporten til Hviterussland økte med 34 prosent.

 

Annonse