Gå til innhold
Annonse
Fiskeri- og Sjømatsminister Harald T. Nesvik er kristisk til det økte antallet rømminger. Han kaller det miljøkriminalitet. Foto: Harrieth Lundberg
Fiskeri- og Sjømatsminister Harald T. Nesvik er kristisk til det økte antallet rømminger. Han kaller det miljøkriminalitet. Foto: Harrieth Lundberg

Fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik forventer at næringen vil komme med tiltak for å få ned antall laks på rømmen.

Annonse

Fiskeridepartementet skriver i en pressemelding at med nærmere 300 000 laks på rømmen i år og mer enn 30 hendelser, ligger 2019 an til å bli året med flest rømminger siden 2011. Derfor møtte Nesvik blant annet representanter fra Sjømat Norge, Sjømatbedriftene, Kystrederiene og Norsk Industri fredag.

– Nå vil jeg se handling fra næringen, og har bedt organisasjonene om å komme med konkrete tiltak innen én uke. Da vil jeg ha svar på hvilke tiltak de mener vil få ned antall rømmingshendelser og som kan iverksettes raskt, sier fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik.

Han legger til at rømming er miljøkriminalitet, det er ulønnsomt og det svekker næringens omdømme. 

- Jeg forventer at næringen tar lærdom av hendelsene og skjerper rutinene sine. Visjonen er null rømte laks, og sammen skal vi jobbe enda tøffere for å få ned tallet på laks som rømmer, sier Nesvik i meldingen.

Oppdretternes ansvar

Myndighetene bruker store ressurser på å føre tilsyn, og regjeringen har økt midlene for overvåkning av rømt fisk i elver. I 2017 ble det dessuten innført en ny strategi mot rømming, med fem prioriterte områder: Kunnskap, erfaringsformidling og dialog, sterk sikkerhetskultur, effektive sikkerhetsregler og faglig beredskap. I tillegg jobber Fiskeridirektoratet for å avdekke årsakene til alle rømminger.

– Næringen har også jobbet godt med dette de siste ti årene, men så lenge det fortsatt rømmer fisk er det ikke godt nok. Til syvende og sist er det oppdretternes ansvar å sørge for at fisken holder seg inne i merden, sier fiskeri- og sjømatministeren avslutningsvis.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse