Gå til innhold
Annonse
Det var på Frøya det onsdag ble rapportert om rift i not. Illustrasjonsfoto: Salmar
Det var på Frøya det onsdag ble rapportert om rift i not. Illustrasjonsfoto: Salmar

Fiskeridirektoratet mottok natt til onsdag melding om rømming av oppdrettslaks fra Salmar AS sin slaktemerd Nordskag på Frøya. Det ble rapportert om en cirka 8 meter lang rift i nota.

Annonse

Fiskeridirektoratet skriver at foreløpige tall fra selskapet viser at rømmingsomfanget ikke er så stort som man kunne anta utfra skaden. Selskapet har så langt gjenfanget 250 individ. Fisken har en snittvekt på 5 kg.

Fiskeridirektoratet gjennomførte tilsyn på lokliteten onsdag.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse