Gå til innhold
Annonse
Salmar-lokaliteten Oterneset er under ILA-mistanke, og har nå også hatt en rømmningshendelse. Kart: Barentswatch.
Salmar-lokaliteten Oterneset er under ILA-mistanke, og har nå også hatt en rømmningshendelse. Kart: Barentswatch.

Fiskeridirektoratet mottok fredag 15. november melding fra Salmar Farming AS om rømming ved lokaliteten Oterneset i Vågsfjorden utenfor Harstad.

Annonse

Fiskeridirektoratet har gjennomført tilsyn hos selskapet etter at det ble oppdaget en meterlang flenge i en av nøtene.

Rømmingsomfanget er ikke klarlagt. Selskapet har hatt ute gjenfangstgarn og fanget 4 individer. Fisken i den skadde merden har en snittvekt på 4 kg.

Lokaliteteten varslet samme dag Mattilsynet om ILA-mistanken.

Ønsker tips

For å få et bilde av omfang og spredning ønsker Fiskeridirektoratet tips fra publikum om fangst av rømt fisk i området. Vi ønsker også bilder av eventuelle fangster.

Tips kan meldes inn til FMC – Fiskeridirektoratets døgnåpne vaktsentral på telefon 911 03 277.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse