Gå til innhold

Fiskeridirektoratet fekk i månadsskiftet april/mai informasjon om funn av rømt oppdrettsfisk i smoltstorleik i Henangervatnet i Hordaland. Fisken vart funnen oppstraums vandringshinder frå sjø.

Selskapa som driv settefisk- og smoltproduksjon i og ved innsjøane er orientert om funnet. Det er ikkje meldt om rømming frå nokon av selskapa.

Fiskeridirektoratet fulgte opp situasjonen med prøvefiske 21.-22. mai og 27.-28. mai. Resultatet viste førekomst av rømt laksesmolt i både Skogseid- og Henangervatnet. Fisken som vart fanga var mest sannsynleg på vandring ut av vassdraget. Undersøkinga seier ikkje noko om kjelde eller mengde rømt oppdrettsfisk i innsjøane, og heller ikkje noko om rømmingstidspunkt.

Fiskeridirektoratet gav i 2018 pålegg om miljøovervaking til verksemdene som har drift i innsjøane. Verksemdene klagde på vedtaket. Klagen er no ferdig behandla og vedtaket er stadfesta.

Fiskeridirektoratet vil følge opp saka gjennom pålegget om miljøovervaking og andre relevante tiltak.

Les hele rapporten fra Norce: “Kartlegging av rømt laksesmolt i Skogseidvatnet og Henangervatnet 2019”.

Har du en sak du
vil tipse oss om?