Gå til innhold
Annonse

- Rømming skjedde under avlusing med hydrogenperoksid

Illustrasjonsbilde av rømt oppdrettslaks. Foto: Tor EgilHolmedal/Fiskeridirektoratet.
Illustrasjonsbilde av rømt oppdrettslaks. Foto: Tor EgilHolmedal/Fiskeridirektoratet.

Årsaken til rømmingen hos Nova Sea var en to meter lang rift i noten på 17 meters dyp. Hullet skal ha kommet under en hydrogenperoksid-behandling. - Vi ser svært alvorlig på en slik hendelse, og dette er ikke noe vi ønsker at skal skje, sier Odd Stensland i Nova Sea.

Annonse

Det ble registrert rømming på Nova Sea- lokaliteten Skonseng i Vefsn kommune i Nordland i forrige uke. Ifølge Fiskeridirektoratet skjedde hendelsen under en hydrogenperoksid-avlusing av brønnbåtselskapet AQS.

Barentswatch-fiskehelse kan du se de rapporterte lusetallene fra lokaliteten.

Fisken var satt ut i tre forskjellige merder. Selskapet har opplyst at det var 40 000 fisk i den aktuelle merden riften ble oppdaget, og de anslår så langt at det minimum er rømt 1000 laks, på en størrelse på over fem kg.

Nova Sea har planlagt å slakte ut den resterende fisken i neste uke. 

Les også: Rømming ved lokaliteten Skonseng i Vefsn kommune 

Rift i not

Produksjonssjef fra Nova Sea, Odd Stensland. Foto: Nova Sea.
Produksjonssjef fra Nova Sea, Odd Stensland. Foto: Nova Sea.

Produksjonsleder Odd Stensland i Nova Sea sier til kyst.no at de var raskt på plass med ROV for å tette hullet, bare sekunder etter de oppdaget den var det fikset.

- Det var en flenge på cirka to meter som vi oppdaget, og sekunder etter var vi på plass og fikk bøtet noten. Men vi ser svært alvorlig på en slik hendelse, og dette er ikke noe vi ønsker at skal skje. Vi skal nå slakte ut fisken i neste uke, deretter vil noten bli grundig inspisert og vi vil følge opp dette med Fiskeridirektoratet og utstyrsleverandører for å hindre at dette skjer igjen, forklarer Stensland til kyst.no.

Hvorfor dette skjedde vil han ikke spekulere i, men sier at i forkant av hydrogenperoksidbehandlingen var alt fint, og skaden på noten må ha skjedd under avlusingen.

Selskapet har både Skamik og Thermolicer i systemet, men disse var i bruk på andre lokaliteter. På grunn av det høye lusepresset så det de som nødvendig å bruke kjemisk behandling på fisken, for å holde seg under forskriftsgrensene.

Ingen sykdom på fisken

Janne Andersen i Fiskeridirektoratet sier til kyst.no at de var på tilsyn onsdag 14. september og vil gi kyst.no en mer utfyllende oppdatering utover dagen.

Det var ikke meldt om noe sykdom på fisken og de karakteriserer rømmingen som en middels rømming. De ser allikvel alvorlig på hendelsen. 

- Det er alltid alvorlig med en slik hendelse, uansett om fisken er stor eller liten. Dette er snakk om stor laks som er kjønnsmoden.

Andersen sier at det var selskapets egen presenning som ble brukt under avlusning og denne vil bli sjekket neste uke når fisken tas ut, på lik linje med noten.

Oppdretter har gjort alt de skal ifølge regiondirektøren, og hun påpeker at de var tidlig på banen da de oppdaget hullet i noten.

Tiltak Nova Sea har utført så langt er bøting av hull i not umiddelbart etter de oppdaget riften, deretter har de utført gjenfangst med garn og fanget så langt over 526 fisk.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse