Gå til innhold
Annonse

Rømming ved lokaliteten Skonseng i Vefsn kommune

Nova Sea har oppdaget rømming ved lokaliteten Tjøtta.
Nova Sea har oppdaget rømming ved lokaliteten Tjøtta.

Nova Sea varslet like etter klokken atten fredag 9. september Fiskeridirektoratet om rømming av laks fra lokaliteten Skonseng i Vefsn kommune. Rømmingstallet er foreløpig ukjent da gjenværende fisk ikke er talt ennå.

Annonse

Ifølge en pressemelding fra Nova Sea ble rømmingen oppdaget under avlusning, og det ble straks funnet en revne i nota som umiddelbart ble reparert.

- Hele nota ble deretter inspisert med ROV uten å finne andre avvik. Den aktuelle nota ble vasket og inspisert uken før, uten at det ble avdekket uregelmessigheter, melder selskapet.

I den aktuelle merden var det cirka 40 000 fisk med snittvekt på omtrent 5,5 kilo. Fisken er ifølge selskapet frisk.

- Gjenfangstgarn er satt ut i området, og det er blitt utlovet dusør for gjenfangst til lokale fiskere. Levering av gjenfangst kan avtales med driftsleder på telefon 951 46 496. Det er så langt blitt gjenfanget 526 fisk, sier de.

Det er bestemt forsert utslakting, og merden skal etter planen være tom i uke 38, og da vil vi vite mer om omfanget av rømmingen.

- Nova Sea ser meget alvorlig på hendelsen, og vil i samarbeid med Fiskeridirektoratet og leverandører gjøre alt for å finne årsaken til hvordan skaden på nota oppsto.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse