Gå til innhold
Annonse
Sjømat Norge fortellert at de ønsker jobber svært målretter for å forhindre rømming, og at de bidrart til utfisking av rømt fisk i elver. Foto:
Sjømat Norge fortellert at de ønsker jobber svært målretter for å forhindre rømming, og at de bidrart til utfisking av rømt fisk i elver. Foto:

Sjømat Norge beklager sterkt i en pressemelding de rømmingshendelsene som har vært i år. – Vi må finne ut hvorfor det skjer, dele erfaringer og samtidig ta rømt fisk ut av elvene sier leder i rømmingsutvalget Tarald Sivertsen.

Annonse

Flere rømminger fra oppdrettsanlegg den siste tiden har ifølge meldingen aktualisert problemstillingen.

- Næringen har en 0-visjon for rømming. Når uhellet likevel er ute jobber vi hardt for å nå målet om at rømt laks ikke skal påvirke villfisk negativt. Derfor er også tiltak i elv viktig, sier Tarald Sivertsen, leder i Sjømat Norges rømmingsutvalg.

Økt fokus i elvene

Sivertsen viser til OURO i sitt arbeid, som er oppdrettsnæringens sammenslutning for utfisking av rømt fisk i elvene.

- Vi bidrar her til utfisking av rømt laks i elvene før villaksen gyter om høsten. I høst står 51 elver på OURO sin liste for utfisking.

I meldingen forteller de at  Fiskeridirektoratet i tillegg pålegger ofte oppdrettere overvåking og utfisking i nærliggende elver etter en rømmingshendelse.

- Rømmingsutvalget støtter Fiskeridirektoratets tiltak når dette vurderes som hensiktsmessig, forklarer de i meldingen.

Tiltakene har de siste årene ifølge Sjømat Norge bidratt til å redusere andelen rømt fisk i elvene.

- Vi har hatt en fin utvikling i rømmingsstatistikken over tid, men statistikken er skjør, og enkelthendelser kan ødelegge den fine trenden vi har hatt. Dette har vi dessverre sett eksempler på i år.

Deling av kunnskap

Sjømat Norges rømmingsutvalg har i en årrekke jobbet svært målrettet for å forebygge rømming.

- Formidling av kunnskap og erfaring er viktige tiltak vi ønsker å prioritere videre, forteller han.

Sjømat Norge har ifølge meldingen arrangert kurs i rømmingssikring siden 2008 der ca 500 oppdrettere har deltatt årlig. De forteller videre at denne høsten er det satt opp nye kurs i Bergen og Alta, og at til våren står Namdalen og Vesterålen for tur.

- Vi tar for gitt at de andre næringsorganisasjonene også følger opp med tiltak sier Sivertsen.

Fortsetter arbeidet

Dialogen med Fiskeridirektoratet er viktig forteller Sjømat Norge som ønsker at alle rømmingshendelser skal bli gransket nøye.

- Næringen har god dialog med Fiskeridirektoratet, og direktoratets erfaringsbase er et nyttig verktøy for videreformidling av kunnskap fra tidligere hendelser, skriver de.

Sivertsen forteller at næringen vil fortsette arbeidet med fokus i alle ledd for å hindre rømming fremover, og bruke de verktøy vi har for å få ut den rømte fisken fra elvene.

- Vi er glad for at innslaget av rømt fisk i elv går ned, da det overordnede målet er at den ikke skal ha uheldig påvirkning på villaksen, sier han avslutningsvis.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse