Gå til innhold
Illustrasjonsfoto av rømt oppdrettslaks. Foto: Fiskeridirektoratet
Illustrasjonsfoto av rømt oppdrettslaks. Foto: Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratet mottok 10. april melding fra Bjørøya AS om rømming på lokaliteten Kvalrosskjæret i Flatanger kommune.

Fiskeridirektoratet opplyser i en pressemelding at Bjørøya oppdaget en større flenge i en av nøtene i forbindelse med en arbeidsoperasjon.

Bjørøya AS driver gjenfangst i området etter pålegg fra Fiskeridirektoratet. Det er så langt gjenfanget 342 individer. Fisken har en snittvekt på rundt seks kilo.

Omfanget av rømmingen vil først bli klarlagt i slutten av måneden, når utslakting av fiskegruppen er fullført.

Ønsker tips

For å få et bilde av omfang og spredning ønsker Fiskeridirektoratet tips fra publikum om fangst av rømt fisk i området. De ønsker også bilder av eventuelle fangster.

Tips kan meldes inn til FMC – Fiskeridirektoratets døgnåpne vaktsentral på telefon 911 03 277.

Fiskeridirektoratet understreker at gjeldende regelverk for fiske må følges. Det er ikke åpnet for fiske for allmenheten.

Har du en sak du
vil tipse oss om?