Gå til innhold

Rømt laks i nord - ingen oppdrettere meldte seg

Fiskeridirektoratet har foreløpig ikke lykkes i å fa noen ytterligere tips om den rømte laksen som ble funnet i Salangsvassdraget. Illustrasjonsbilde: Mattilsynet
Fiskeridirektoratet har foreløpig ikke lykkes i å fa noen ytterligere tips om den rømte laksen som ble funnet i Salangsvassdraget. Illustrasjonsbilde: Mattilsynet

Fiskeridirektoratet har tatt kontakt med nærliggende oppdrettere for å få avklart hvor oppdrettslaksen har rømt fra.

Forrige fredag, 30. august meldte Fiskeridirektoratet om at de har mottatt tips om fangst av rømt oppdrettslaks i Nordland og Sør-Troms. Fangstene var ifølge direktoratet tatt i Rombaksbotn innerst i Ofotfjorden og i Salangsvassdraget i Astafjordbassenget, og dreide seg om laks i størrelsen 2-4 kg.

Ukjent kilde

Otto Andeassen, seksjonssjef region Nord forteller til Kyst.no at direktoratet har mottat denne informasjonen fra ukjent kilde.

- Foreløpig vet vi stort sett bare at det er observert sannsynlig rømt laks i Salangsvassdraget. Vi har fått tips om fangst av 20-30 oppdrettlaks i vassdraget i løpet av 2-3 uker.

Ingen tilbakemeldinger

For å kunne avklare situasjonen har Fiskeridirektoratet kontaktet nærligende oppdrettere. 

- Vi tok utganspunkt i blant annet størrelsen på den observerte laksen og vår tilgang til lakseoppdretternes produksjonsdata og fiskestørrelser , forklarer Andreassen til Kyst.no.

Direktoratet har også ifølge seksjonssjefen bedt oppdrettere om å ta en ekstra gjennomgang av notposer og anleggene i tillegg til deres ordinære kontinuerlige rutiner.

- Vi har ikke fått tilbakemeldinger fra dem om at det er noe ved utstyret eller om noen konkrete hendelser, som kan sees i sammenheng med observasjonene i vassdraget.

Gjennomfører uttak

Andreassen forteller til Kyst.no at de har bedt om ytterligere tips om observasjoner og eventuelle hendelser, men har ikke lykkes å få noen foreløpig. 

- Det vil forøvrig bli gjennomført uttak av rømt oppdrettslaks i Salangsvassdraget i regi av OURO (Oppdrettsnæringens sammenslutning for utfisking av rømt oppdrettsfisk – red.),  legger han til avslutningsvis.

Har du en sak du
vil tipse oss om?