Gå til innhold
Annonse
Rune Volden. Foto: Tom Kristian Venger, NFA
Rune Volden. Foto: Tom Kristian Venger, NFA

Rune Volden R&D Manager i SHM-Gruppen er tildelt NFAs ærespris.

Annonse

Det kommer frem i en pressemelding.

Begrunnelse for prisen skriver de er: «Rune Volden gis status som æresmedlem for stort og energisk engasjement for NFA over mange år – både i styret, i valgkomite, i ulike juryer og i ulike programkomitéer. Han har siden 2008 deltatt på ca. 35 arrangementer, enten som deltaker, komitemedlem eller foredragsholder. Han ble valgt inn i styret av årsmøtet 23. april 2008, og ble i styret til han gikk ut ved årsmøtet 29/4-2014. til Han var styreleder i perioden 2009 – 2012. Da han gikk ut av styret i 2014 ble han samtidig valgt inn i valgkomiteen hvor han har vært siden. Her har han gjort en fremragende jobb med å innhente styremedlemmer. Siden hans første årsmøte i 2008 har han kun stått over ett (i 2015). Han har vært NFA’s ekspert innen området avanserte fartøyer og har bidratt stort i komitearbeidet for denne konferansen de siste 3 årene. Han har også vært i komiteen for Servomøtet 2010 samt holdt foredrag på Servomøtet 2016. Volden snakker bestandig varmt om foreningen og bidrar også i juryen for beste master/bachelor-oppgave. Volden er aldri vanskelig å be om hjelp, og har arbeidet tett inn mot NFA siden 2008.»

Rune Volden mottok utmerkelsen under NFAs årsmøte 14. februar 2018. Volden er det 18. æresmedlem i NFA. Dette er den siste æresprisen NFA deler ut, da foreningen ble slått sammen med Ifea til NFEA med virkning fra 1.1.2018

NFAs ærespris tildeles personer som har gjort en fremragende praktisk og/eller teoretisk innsats på ett eller flere av følgende områder:

  • For automatiseringsmiljøet i Norge og NFA
  • For samfunnsnyttig utvikling og anvendelse av automatiseringsfaget, og/eller bidrag til den kybernetiske teorien, i Norge og internasjonalt.
  • For holdningsskapende arbeid og kunnskapsformidling som har bidratt til anerkjennelse og publisitet for automatisering og industriell IT i Norge.

Om NFEA:

NFEA – Norsk Forening for Elektro og Automatisering er en politisk uavhengig ideell medlemsforening med fokus på elektro og automatisering. Foreningen består av mer enn 350 bedrifter og undervisnings-/ forskningsinstitusjoner.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse