Gå til innhold
Annonse
Kystlab, laboratorium
Kystlab, laboratorium

Russiske inspektører er denne uken i Norge for å kontrollere 11 anlegg som vil inn igjen på det russiske markedet. Svar på inspeksjonene får man først i august.

Annonse

I slutten av april meldte det russiske veterinærinstituttet om funn av parasitten kveis, listeria og forhøyede bakterienivåer i norsk laks. Russland truet deretter med å boikotte norsk laks, men dette ble senere avblåst etter at slakteriene stilte med dokumentasjon.

I fjor ble derimot 13 selskaper utestengt fra Russland etter liknende funn. Nå ønsker disse selskapene seg inn igjen på det russiske markedet. I den anledning er russiske myndighet i Norge for å inspisere anleggene.

- En etterlengtet inspeksjonsrunde, hvor i alt 7 inspektører deltar, er iverksatt denne uke. I alt skal 11 anlegg kontrolleres i et geografisk område som strekker seg fra Hordaland til Finnmark. Alle er anlegg som ønsker reåpning etter at de ble stengt ute fra det russiske markedet på våren 2012, skriver Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL) på sine nettsider.

Det er antydet fra russernes side at det også vil komme i stand en ny runde i august, og fra norsk side vil en da forsøke å få med nye slakterier som ikke tidligere har hatt godkjenning for eksport til Russland. I tillegg til dette vil en kanskje også prøve å finne tid slik at inspektørene kan få se mere av hele verdikjeden.