Gå til innhold
Signering klimapartner Nordland»: Fylkesråd for kultur og miljø Kirsti Saxi og fungerende adm. dir. i Salten Aqua Jarle Solemdal signerer avtalen. Foto: Karianne Olaisen
Signering klimapartner Nordland»: Fylkesråd for kultur og miljø Kirsti Saxi og fungerende adm. dir. i Salten Aqua Jarle Solemdal signerer avtalen. Foto: Karianne Olaisen

Forrige fredag ble Klimapartneravtalen signert av Salten Aqua AS og 13 andre nordnorske aktører. Klimapartneravtalen har som mål å kutte klimagassutslipp, og forplikter medlemmene sine til å gjennomføre prosjekt som bidrar til å oppnå dette.

Klimapartneravtalen skal bidra til å redusere klimagassutslipp, samt fremme innovative og miljøvennlige tiltak hos både offentlige- og private virksomheter.  Partnerne forplikter seg blant annet til å gjennomføre prosjekt som skal ha positive følger for miljøet. Medlemmene utgjør til sammen et klimanettverk, som gjennom samarbeid og deling av kompetanse skal hjelpe hverandre med å nå sine klimamål.

- Med klimapartnernettverket setter vi miljøarbeidet enda mer på dagsorden, samtidig som det gir oss et nettverk som er viktig i dette arbeidet, forteller Asbjørn Hagen, miljøsjef i Salten Aqua AS i en pressemelding.

Lokalt arbeid

Klimapartnere Nordland ble stiftet sist fredag, hvor 14 nordnorske aktører signerte avtalen og ble medlemmer. Klimapartner-nettverket vektlegger FN’s bærekraftsmål nr. 13, som handler om å stoppe klimaendringene, samt mål nr. 17 som handler om å samarbeide for å nå målene sine.

- Vi jobber med egne tiltak som bidrar til at vi og næringen som helhet jobber mer bærekraftig, spesielt med tanke på hvordan vi påvirker miljøet. Det er også viktig for oss å bidra til at andre også setter bærekraft høyt på egen agenda, forteller Jarle Solemdal, fungerende administrerende direktør i Salten Aqua AS.

Klimapartnerne i Klimapartner Nordland under stiftelsesmøte fredag 5. juni. Foto: Karianne Olaisen
Klimapartnerne i Klimapartner Nordland under stiftelsesmøte fredag 5. juni. Foto: Karianne Olaisen

Akvakulturnæringen og klimaendringer

Salten Aqua- gruppen er en del av akvakulturnæringen, og håndterer laks både på land og i vann. Klimaendringer kan påvirke produksjon, og Asbjørn Hagen forteller om gruppens perspektiv på klimaarbeidet: 

Akvakulturnæringen bidrar til en matproduksjon som i utgangspunktet er klimavennlig, samtidig som vi ser at det fortsatt er mulig å bli bedre på råvarebruk og transportløsninger i forhold til vårt eget klimaavtrykk. Det er også viktig med tiltak innen klimatilpasning, slik at en også i fremtiden kan ha en god matproduksjon i eksempelvis økte vanntemperaturer og i mer skiftende nedbørsmengder, forteller Hagen.

Salten Aqua ser frem til samarbeidet, og oppfordrer interesserte til å besøke www.klimapartnere.no for å lære mer om tiltaket.

Har du en sak du
vil tipse oss om?