Gå til innhold
Annonse
Smøla Klekkeri og Settefiskanlegg AS
Smøla Klekkeri og Settefiskanlegg AS

Et semi-lukket testanlegg for smoltproduksjon settes nå ut ved Flatøya på Smøla. Målet er at den nye teknologien skal gi større og mer robust smolt, og sikrere produksjon.

Annonse

I juli 2011 fikk Nekton Havbruk på Smøla tildelt FoU-konsesjon for produksjon av stor smolt i semi-lukkede anlegg. Det er dette anlegget, som skal på plass ved Flatøya på Smøla.

Målet er at den nye teknologien skal gi større og mer robust smolt, og sikrere produksjon, skriver Tidens Krav.

Mange fordeler

I det semi-lukkede anlegget, skal det, ved hjelp av nyutviklet miljøteknologi, produseres laksesmolt på opp til 5-600 gram for utsett i vanlige merder. Normal størrelse på smolt er fra 80-120 gram. Daglig leder ved kompetanseselskapet Nekton AS, som har vært sentral i utviklingen av den nye teknologien mener fordelene ved teknologien er mange.

- Fordelene med slike lukkede anlegg forventes å være flere. Teknologien kan gi en mer kostnadseffektiv og miljøvennlig produksjon av oppdrettsfisk. Et lukket anlegg betyr også at smolten er beskyttet mot lus og annen sykdom, siden vann pumpes fra dyp der slike organismer ikke finnes i store konsentrasjoner, sier daglig leder i Nekton AS, Svein Martinsen.

Testanlegget ved Flatøya skal etter planen få første utsett av en mindre mengde smolt allerede nå i november.

Les også: Ser mot betongløsninger

Saken fortsetter under bildet

Nekton og Smøla Klekkeri jobber også med et prosjekt hvor man skal omdanne fiskeslam til biogass og fullverdig plantegjødsel. Foto: Smølaks
Nekton og Smøla Klekkeri jobber også med et prosjekt hvor man skal omdanne fiskeslam til biogass og fullverdig plantegjødsel. Foto: Smølaks

Samarbeid med Storvik Aqua

Nylig ble det kjent at Nekton AS har inngått en samarbeidsavtale med Storvik Aqua fra Sunndal. Målet er å utvikle utvikle miljøteknologi i havbruksbransjen, kanskje særlig innen landbasert oppdrett og flytende lukkede anlegg.

– Nekton genererer mange idéer gjennom våre forsknings- og utviklingsprosjekter. Samarbeidet med Storvik Aqua vil være en katalysator for både videreutvikling og salg av produktene, sier Svein Martinsen.

Martinsen tror samarbeidet blir spennende for begge parter, og at det trolig vil trolig åpne nye muligheter for begge.

Les også: Norsk tankteknologi til Kina

Les ogsåLukket teknologi i sentrum

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse