Gå til innhold
Torsk i kar ved torskeavl-stasjonen til Nofima i Tromsø. Foto: Therese Soltveit
Torsk i kar ved torskeavl-stasjonen til Nofima i Tromsø. Foto: Therese Soltveit

Odd Berg AS og Klo Holding AS ser muligheter sammen innenfor torskeoppdrett. Denne satsingen vil  foregå i selskapet Green Cod AS. 

I nærmere 150 år har Odd Berg Gruppen bidratt til vekst og utvikling i Nord-Norge. I dag er konsernet organisert i tre forretningsområder; industri, eiendom og finans. Selskapet har lange tradisjoner innenfor sjømatnæringen og er i dag først og fremst inn i næringen igjennom datterselskapet Trofi. 

Selskapet er produsent av fôr og fôrmidler til et stadig voksende oppdrett av torsk og andre arter marin fisk. Trofi tilbyr produkter innenfor anrikning og påvekst av levendefôr samt startfôr i larve- og yngelfasen. 

- Vi har stor tro på torskeoppdrett og har kjennskap til næringen igjennom vår satsing på  fôr, sier daglig leder Erlend Sundstrøm i Odd Berg.

Langsiktig partner

Klo Holding AS er i dag involvert i lakseoppdrett og levendelagring av torsk gjennom datterselskapene  Øyfisk AS og Gunnar Klo AS.  

- Jeg er veldig glad at vi har med oss en langsiktig, industriell partner som Odd Berg AS i  den videre satsingen på torskeoppdrett, sier daglig leder Arne E. Karlsen i Klo Holding AS. 

Green Cod AS er inne på eiersiden i yngelprodusenten Arctic Cod AS på Helgeland og jobber nå med å  få på plass lokaliteter. Grupperingen er også aktiv i torskenettverkene (Torskenettverket/Cod Cluster)  og er involvert i flere FoU-prosjekter.

Har du en sak du
vil tipse oss om?