Gå til innhold
Annonse

Chile: Sealand Aquaculture bygger ut sitt settefiskanlegg for å produsere større smolt.

Annonse

Christian Pérez

Anlegget består av to enheter (Sealand I og Sealand II) og var opprinnelig ment for å produsere 1204 tonn smolt per år ved hjelp av state-of-the-art RAS teknologi.

Imidlertid har selskapet besluttet å endre det opprinnelige prosjektet siden deres kunder har endret sine krav, og etterspør større fisk.

- Bakgrunnen for dette er fiskehelsesituasjonene i sjøvannsfasen som har utviklet seg i negativ retning den senere tiden, heter det fra ledelsen i Sealand Aquaculture.

Ifølge Environmental Impact Assessment System ( SEIA ), består denne ombyggingsprosessen av to faser. Først vil selskapet optimalisere eksisterende produksjon og øke produksjonskapasiteten opp til 1800 tonn per år. Etter det vil selskapet utvide med ny produksjonskapasitet for å nå en maksimal produksjonskapasitet på rundt 3750 tonn i året.