Gå til innhold

Sender prøveordning med rullerende MTB på høring

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen. Foto: NFD
Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen. Foto: NFD

Regjeringen følger opp et vedtak fra Stortinget om å utrede en ordning med rullerende maksimalt tillatt biomasse (RMTB), med sikte på å innføre en prøveordning som skal bidra til økt bearbeiding og verdiskaping.

Det opplyser Regjeringen i en melding onsdag.

- Det er utfordrende å finne en god innretning på en ordning som både ivaretar fiskehelse og miljøhensyn, samtidig som vi skal få til økt bearbeiding og verdiskaping, så jeg ser frem til å få innspill, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.  

I revidert nasjonalbudsjett presenterte regjeringen rammene for prøveordningen som nå sendes på høring.

Forslaget innebærer en 5-årig prøveordning med rullerende MTB med MTB-tak. Ordningen vil dessuten avgrenses slik at aktørene som deltar ikke kan ha felles biomassetak på tvers av produksjonsområder. Regjeringen legger ikke opp til at ordningen kun skal forbeholdes mindre aktører. Dette vil sannsynligvis undergrave Stortingets formål om økt bearbeiding, som i all hovedsak utføres av enkelte større selskaper med kontroll over hele produksjonskjeden.

Avgrenses til grønne produksjonsområder

Ordningen vil videre avgrenses til et begrenset antall grønne produksjonsområder. Det vil si områder der miljøsituasjonen med hensyn til lakselus er ansett som akseptabel.

Dersom den endelige utformingen av ordningen viser et vesentlig potensial for volumvekst, bør det tas et vederlag for å delta i ordningen. Et eventuelt vederlag for ordningen vil fastsettes etter at høring av relevant regelverk er gjennomført og en endelig utforming av ordningen er ferdigstilt.

Ordningen skal evalueres etter prøveperioden.

Har du en sak du
vil tipse oss om?