Gå til innhold

Sikrer prøver for å avdekke kilder til rømt oppdrettslaks

Fisken som ble fanget i Grytelva var noe av det som gjorde Fiskeridirektoratet oppmerksom på at det er laks på rømmen i Trøndelag. Foto: Ronny Langedahl/Fiskeridirektoratet.
Fisken som ble fanget i Grytelva var noe av det som gjorde Fiskeridirektoratet oppmerksom på at det er laks på rømmen i Trøndelag. Foto: Ronny Langedahl/Fiskeridirektoratet.

Fiskeridirektoratet følger opp rømmingsituasjonen i Trøndelag gjennom overvåkningsfiske og prøvetaking av gjenfanget fisk. SalMars Ocean Farm er utelukket som kilde.

– Fiskeridirektoratet har satt i gang overvåkingsfiske i samarbeid med oppdretterne, og har fått undersøkt en rekke vassdrag i regionen, sier seksjonssjef Ruth Lillian Kjæmpenes i Fiskeridirektoratets region Midt i en pressemelding. 

Fiskeridirektoratet har nå god oversikt over hvordan gjenfangsten i området utvikler seg:

– Antall gjenfanget fisk har avtatt i perioden, men det fanges fremdeles fisk både av oppdrettere og privatpersoner, sier hun.

Mesteparten av laksen er fanget i Frøyfjorden og ved Hitra.

Fiskeridirektoratet meldte i oktober om omfattende tiltak etter stor-rømming.

Tester rømt fisk

I samarbeid med NINA og Veterinærinstituttet har Fiskeridirektoratet fått gjennomført undersøkelser av den gjenfangede fisken.

Disse undersøkelsene bidrar til å avdekke hvorvidt fisken kan stamme fra samme kilde. Størrelse på fisk ved utsetting, sjøvannstilsetting ved settefiskanlegget og variasjoner i vekstmønster vil være relevante opplysninger.

– Disse opplysningene er viktige for vårt arbeid med å identifisere en mulig rømmingskilde. Fiskeridirektoratet har også igangsatt en omfattende innsamling av prøvemateriale fra lokalitetene i området, med tanke på mulig sporing, sier Kjæmpenes.

Ocean Farm utelukket som kilde

En stor del av den gjenfangede fisken er sjekket opp mot genmateriale fra fisken i havmerden «Ocean Farm 1», på oppdrag fra Ocean Farming AS, et selskap i SalMar-konsernet.

Ocean Farming AS hadde en rømming fra havmerden i september.

– Fiskeridirektoratet har fått tilgang til rapporten, og resultatene viser entydig at fisken ikke stammer fra rømmingen i havmerden, sier Kjæmpenes.

Les og

Har du en sak du
vil tipse oss om?