Gå til innhold
Annonse
Verdien av sjømateksporten passerer den magiske 100-milliardersgrensen i år, spår  Sjømatrådet. Illustrasjonsfoto.
Verdien av sjømateksporten passerer den magiske 100-milliardersgrensen i år, spår Sjømatrådet. Illustrasjonsfoto.

Norge har eksportert 1,8 millioner tonn sjømat til en verdi av 76,2 milliarder kroner hittil i år. Det er en nedgang i volum på 7 prosent, og en verdiøkning på 8 prosent eller 5,5 milliarder kroner målt mot samme periode i fjor.

Annonse

- Alle de viktigste sjømatartene viser vekst i eksportverdien i 2019. Størst vekst har laks med en økning på 3 milliarder kroner, eller 6 prosent. Globalt er det fortsatt stor etterspørselsvekst etter norsk laks. Nest størst vekst er det makrell som har, med en økning på 604 millioner kroner eller 49 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. En svak norsk krone er fortsatt en viktig bidragsyter til den totale verdiøkningen, sier Tom-Jørgen Gangsø, direktør for markedsinnsikt og markedsadgang i Norges sjømatråd.

I september eksporterte Norge 203 000 tonn sjømat til en verdi av 8,7 milliarder kroner. Det er en økning i volum på 18 prosent, mens verdien økte med 14 prosent eller 1,1 milliard kroner fra samme måned i fjor. 

Stor volumøkning i eksporten av norsk laks

Hittil i år har Norge eksportert 806 000 tonn laks til en verdi av 52,3 milliarder kroner. Det er en økning i volum på 6 prosent, mens verdien har økt med 6 prosent eller 3,1 milliarder kroner sett mot samme periode i fjor.

Norge har eksportert 109 000 tonn laks for 6,1 milliarder kroner i september måned. Det er en volumøkning på 24 prosent, mens verdien økte med 7 prosent eller 412 millioner kroner. Gjennomsnittsprisen for hel, fersk laks var i september måned 50,08 kroner per kilo, mot 60,96 kroner samme måned i fjor. Hittil i år har Polen, Frankrike og Danmark kjøpt mest laks fra Norge.

- Det har vært en sterk volumvekst både fra Norge og andre lakseproduserende nasjoner inn i markedet. Det er den viktigste årsaken til at lakseprisen i 2019 ligger under fjorårsnivået, sier Paul T. Aandahl, sjømatanalytiker i Norges sjømatråd.

Kina viser stor appetitt for norsk sjømat

Ledet an av fersk laks, som har en vekst på 92 prosent, er det positiv utvikling på tvers av sjømatkategorien til Kina. Eksporten av både makrell og kongekrabbe har mer enn doblet sin verdi sammenlignet med samme periode i fjor. Etter tredje kvartal tipper eksporten til Kina 1 milliard kroner, noe som gjør Kina til det største vekstmarkedet for norsk sjømat så langt i år.

- Dette viser styrken i og rekkevidden av sjømatsamarbeidet mellom Norge og Kina. Stadig mer norsk sjømat blir eksportert til Kina og kinesere viser stor appetitt for en bredde av norske sjømatprodukter, sier Victoria Braathen, Sjømatrådets fiskeriutsending til Kina.

Det fascinerende sjømatmarkedet Sør-Korea higer etter norsk sjømat

Sør-Korea er i verdenstoppen når det gjelder sjømatkonsum, og konsumentene vet hva de vil ha. Sjømatrådets nyeste studie som lanseres under ministerbesøket den 16.oktober, viser at opphavet til sjømaten er noe av den viktigste informasjonen konsumentene ser etter i kjøpsøyeblikket. Nettopp dette er en av grunnene til at de koreanske konsumentene har tatt den norske sjømaten til seg.

- Den norske næringen har jobbet med opphavsmerking i mange år, og markedet viser en fantastisk økning i opphavsmerkede produkter med Seafood from Norway-merket. Hittil i år har Norge eksportert 37 500 tonn sjømat til Sør-Korea til en verdi over 2 milliarder kroner. Dette er en verdiøkning på 11 prosent sammenlignet med samme tidspunkt i fjor, og høyere enn i samme periode noe annet år tidligere. Volumet er så langt i år 24 prosent høyere enn i fjor, sier Gunvar L. Wie, Sjømatrådets fiskeriutsending i Japan og Sør-Korea.

Volumvekst for ørreten

Norge har eksportert 40 800 tonn ørret til en verdi av 2,6 milliarder kroner hittil i år. Det er en volumøkning på 30 prosent, mens verdien økte med 25 prosent eller 516 millioner kroner fra samme periode i fjor. 

I september har Norge eksportert 5420 tonn ørret for 325 millioner kroner. Det er en volumøkning på 46 prosent, mens verdien økte med 26 prosent eller 63 millioner kroner. Hittil i år har USA, Hviterussland og Thailand kjøpt mest ørret fra Norge.

- På samme måte som for laks, har sterk volumvekst presset prisen for ørret under fjorårets nivå. Hittil i år er eksportprisen for fersk ørret 56,52, noe som er 3,87 kroner lavere enn for fersk laks, sier Aandahl.

 

Eksport av laks per måned de siste tre år. Kilde: Norges Sjømatråd.
Eksport av laks per måned de siste tre år. Kilde: Norges Sjømatråd.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse