Gå til innhold

Skal etablere en ny standard i norsk lakseproduksjon

FHF skal i gang med et nytt prosjekt som har en tidsramme på 1,5 år. Foto: Ole Andreas Drønen
FHF skal i gang med et nytt prosjekt som har en tidsramme på 1,5 år. Foto: Ole Andreas Drønen

Dersom næringen skal realisere ambisjonene om bærekraftig vekst, må vi få kontroll på de biologiske utfordringene og starte arbeidet med å utarbeide en ny og omforent praksis for smittesikring i alle ledd, som er målsettingen for et nytt FHF-finansiert prosjekt.

Infeksjonssykdommer er blant de viktigste kostnadsdriverne i norsk laksenæring, hvor transport av biologisk materiale og kontakt mellom anlegg utgjør en stor risikofaktor, skriver FHF i en pressemelding.

Dagens forebyggende tiltak består i hovedsak av ulike grader av soneinndeling og brakklegging og en regulert transport av materiell som kan spre smitte. En del av disse tiltakene er myndighetspålagte, mens andre først og fremst baseres på næringsaktørenes egne vurderinger. Det henvises ofte til at det finnes eller ønskes en såkalt beste praksis.

Fremskaffe kunnskap

Det er imidlertid et spørsmål hvorvidt det faktisk foreligger en omforent beste praksis, og dersom det finnes er spørsmålet om den faktisk blir fulgt. I de tilfellene der det eventuelt foreligger avvik mellom ønsket og reell praksis, er det naturlig å spørre om årsaker til dette. Vi kan her snakke om alt fra utilsiktede effekter av gjeldende regelverk og knapphet på areal, til mangelfull teknologi, ressurser, beslutningsgrunnlag eller rutiner i driften.

Det nye prosjektet med tittelen «Smittesikring og biosikkerhet i norsk lakseproduksjon», har som målsetting å fremskaffe kunnskaps- og erfaringsbasert dokumentasjon på betydningen av ulike logistikk-, drifts- og strukturmessige forhold i næringen knyttet til risiko for spredning av eksisterende og potensielt fremtidige smittestoff og sykdommer. Prosjektet skal gjøre en tverrfaglig konsekvensbasert utredning av de ulike smitterisikoer og lage anbefalinger for beste praksis knyttet til optimal smittesikring og biosikkerhet i produksjon av laksefisk, inkludert risikohåndtering, konsekvensutredning samt tiltak som kan sikre en kostnadseffektiv implementering.

- Dersom vi lykkes med dette prosjektet - å etablere en ny standard som anerkjennes og aksepteres av næring og myndigheter for implementering i løpet av de neste 5-10 år - så skriver vi historie. Vi vil dermed sikre at vi kan realisere ambisjonene om en bærekraftig vekst. Ambisjonene bør ikke være noe mindre enn dette, og det skal vi klare!, sier Øyvind Oaland, direktør for FoU og teknologi globalt i MOWI, og en av næringsrepresentantene i referansegruppen til prosjektet.  

- Dette er et viktig tema og en problemstilling vi vet store deler av næringen er opptatt av. Når vi tar tak i dette nå, er det for å starte et arbeid som kan legge grunnlaget for nye anbefalinger og konkrete tiltak som vil ha stor betydning for smittesikring på kort og lang sikt. Prosjektet vil være avhengig av involvering og bidrag fra næringen selv, og vi håper alle vil stille seg positive til å delta for å kollektivt løfte dette temaet til et nytt nivå», sier Sven Martin Jørgensen, fagansvarlig i FHF.

Prosjektet har en tidsramme på 1 ½ år, og ledes av BDO i samarbeid med Åkerblå.

Har du en sak du
vil tipse oss om?