Gå til innhold
Fem nye  forskningsprosjekter kan gi helt nye løsninger på aktuelle utfordringer i havbruk. Foto: Sintef.
Fem nye forskningsprosjekter kan gi helt nye løsninger på aktuelle utfordringer i havbruk. Foto: Sintef.

Utvikling av en "baby call" for laksemerder og en kunstig lunge som fjerner CO2 fra vannet er to av fem prosjekter som nå er innvilget etter HAVBRUKs eksperimentelle utlysning i fjor.

Forskningsrådets havbruksprogram lyste i 2017 ut til sammen 5 mill. kroner i en eksperimentell utlysning. Hensikten var å få inn forslag og ideer til grensesprengende prosjekter – dvs. prosjekter med høy forskningsrisiko, men som vil ha stort potensial for verdiskaping dersom de er vellykket. Det var satt av penger til fem prosjekter som skulle få 1 mill. kroner i støtte hver til ettårige forprosjekter for å utvikle en prosjektidé. 

Det kom inn til sammen 10 søknader til utlysningen. Etter en grundig evaluering er det nå er satt i gang fem forprosjekter som kanskje vil kunne gi helt nye løsninger på aktuelle utfordringer i havbruk.

Hør hvordan fisken har det

Forskere ved NINA og Sintef vil teste om det er mulig å fange opp lyd fra laksen og koble den med adferd, slik at røkterne kan høre om laksen trives. Ideen er å utnytte det at laksen lager lyd, både aktivt for å kommunisere med andre individer og som et resultat av annen aktivitet, som å spise og ta inn luft. Overvåking av fiskens lyder er derfor en mulighet til å kunne følge med på hvordan fisken har det, for eksempel om den er sulten eller mett, stresset eller rolig.

Dette ønsker forskerne å bruke til å utvikle en indikator som fanger opp akustisk status hos fisken. Ved å tolke lyden vil det i neste omgang være mulig både å effektivisere fôring og bedre fiskens velferd. Det blir omtrent som med en "baby call" der foreldrene raskt kan reagere på ungenes lyd sjøl om de ikke er i samme rom. Enkelt og greit. I tillegg slipper fisken stress med fysiske inngrep for prøvetaking eller for å operere inn en indikator.  

Kunstig lunge

I et annet prosjekt vil forskere fra Sintef utvikle en biokatalytisk membran som ved hjelp av et enzym kan fjerne CO2 fra vann. Membranen kan sammenlignes med en lunge. Poenget er at enzymer som er bundet til membranen, aktivt bidrar til å fjerne CO2 fra vannet, på samme måten som enzymer i lungene bidrar til å fjerne CO2 fra blodet. Med denne teknologien vil lukkede anlegg basert på resirkuleringsteknologi kunne gjøres mer kompakte og kreve mindre arealer. I tillegg reduseres energibehovet slik at driften blir billigere.  

Hvis dette lykkes, vil det kunne være et stort marked for teknologien langt ut over Norges grenser.

Fem forprosjekter – mulig å få forlengelse

De 10 søknadene ble vurdert av internasjonale eksperter som evaluerte prosjektets vitenskapelige innhold, prosjektleder og prosjektgruppe, og ga søknaden en samlet karakter. De beste søknadene gikk videre til en runde der søkerne ble invitert til å legge fram prosjektene muntlig for et nasjonalt panel som vurderte relevansen for norsk havbruk og verdiskapingspotensialet dersom prosjektet er vellykket.

I HAVBRUKs utlysning for 2019 vil det være en egen utlysning rettet mot de fem forprosjektene.  Dersom resultatene i forprosjektet er lovende, kan prosjekteier søke om forlengelse i form av et forskerprosjekt med 2-3 års varighet. De fem prosjektlederne vil til høsten bli invitert til å legge fram planene for hovedprosjektene sine for et nasjonalt panel og/eller programstyret. Basert på deres vurdering vil inntil tre av forprosjektene kunne videreføres som forskerprosjekt med en bevilgning på inntil 7 millioner kroner per prosjekt.

 

Prosjektnummer

Prosjekttittel

Prosjektleder

280520

MucoProtect – Novel bio-mimicking nanocarriers for oral delivery of mucosal vaccines –  protection at the first line of defence

Helena Hauge, Veterinærinstituttet

280512

Development of an acoustic status indicator for soundscape monitoring in aquaculture: active and passive sound making in Atlantic salmon

Carolyn Rosten, NINA

280534

Breeding kelp for efficient and sustain­able utilization of marine resources

Åshild Gunilla Ergon, NMBU

280429

Method to obtain accurate records of individual feed intake in Atlantic salmon

Bjarne Gjerde, Nofima

280525

Novel biocatalytic membrane techno­logy for the efficient removal of CO2 in Recirculating Aquaculture Systems (CARBIOMEMBEX)

Marius Sandru, SINTEF

Har du en sak du
vil tipse oss om?