Gå til innhold
Annonse

- Skal gjennomføre utfiske av rømt laks i 37 elver

Drivdykking. Foto: Ouro.
Drivdykking. Foto: Ouro.

OURO har besluttet at det skal gjennomføres utfiske i 37 elver i Norge i løpet av høsten 2016 og tar sikte på å igangsette utfisking i september, med de leverandørene som det inngås kontrakt med.

Annonse

Stiftelsen OURO (Oppdrettsnæringens sammenslutning for utfisking av rømt oppdrettsfisk) er opprettet for å bidra til å redusere risikoen for genetisk påvirkning på ville bestander av laksefisk. 2016 blir det første hele året med fullt fokus på utfiskingstiltak.

Styret i sammenslutningen vedtar årlig, med utgangspunkt i resultatene fra Det nasjonale overvåkningsprogrammet, i hvilke elver det skal planlegges og utføres utfiskingstiltak. De har nå besluttet at det skal gjennomføres utfiske i 37 elver i Norge i løpet av høsten 2016 og tar sikte på å igangsette utfisking i september med de leverandørene som det inngås kontrakt med.

Det tas sikte på å inngå kontrakt med et hensiktsmessig antall leverandører. Krav til aktuelle leverandører er angitt i konkurransegrunnlaget.

De har engasjert Rambøll Norge AS til å bistå i gjennomføring av konkurransen: Konkurransepapirer kan tilsendes ved å melde interesse til knut.a.selbekk@ramboll.no,

Tilbudsfrist vil være 10. august. Detaljerte bestemmelser framgår av Konkurransegrunnlaget og øvrige tilbudspapirer.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse