Gå til innhold
Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn la frem stortingsmeldingen fredag. Foto: Snorre Tønset/Klima- og miljødepartementet
Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn la frem stortingsmeldingen fredag. Foto: Snorre Tønset/Klima- og miljødepartementet

Fredag legger regjeringen frem en omfattende klimaplan. Innenriks sjøfart og fiske skal halvere utslippene sammenlignet med 2005, innen 2030.  

- Det gir store muligheter for den norske maritime næringen. Norge er en sjøfartsnasjon med stolte tradisjoner. Det grønne skiftet gir nye oppdrag for skipsdesignere, teknologimiljø og arbeidere ved norske verft, heter det i stortingsmeldingen. 

Den ble lagt frem av statsminister Erna Solberg (H) klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V), kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) på en pressekonferanse fredag. 

De påpeker at næringen allerede ligger langt fremme på grønn omstilling i flere segmenter av skipsfarten, og det er noe Norge skal bygge videre på. 

- Den første helelektriske fergen i verden, «Ampere», i trafikk på Sognefjorden fra 2015 er resultatet av en såkalt utviklingskontrakt støttet av det offentlige. Statens vegvesen og fylkeskommunene har vært i førersetet når det gjelder krav om lav- og nullutslipp ved innkjør av fergetjenester på riksveg og fylkesveg. Utviklingen av elektriske ferger er et av de beste eksemplene på hvordan et godt samspill mellom støtteordninger og offentlige krav og anbud kan påskynde teknologiutviklingen, står det i stortingsmeldingen. 

Lav- og nullutslipp innen havbruk

I løpet av fjoråret ble 26 fergesamband elektrifiserte, og i 2022 vil det være rundt 70 el-ferger i drift. I tillegg kommer det elektriske hurtigbåter. Den første hydrogendrevne hurtigbåten er i ferd med å bli utviklet, og regjeringen sier den vil lyse ut anbud for hydrogenferge i Vestfjorden. 

- Næringen har vist hva den kan få til når det kreves. Dette har gitt både arbeidsplasser og utslippskutt, heter det i meldingen. 

I 2019 la regjeringen frem Handlingsplan for grønn skipsfart. De vil legge til rette for utvikling av lav- og nullutslippsløsninger innenfor alle fartøyskategoriene, og stimulere til ytterligere grønn vekst og konkurransekraft i norsk maritim næring og øke eksport av lav- og nullutslippsteknologi i maritim sektor.  

Regjeringen tar også sikte på å innføre krav om lav- og nullutslippsfartøy i havbruksnæringen og vil vurdere nye krav for offshorefartøy i petroleumsproduksjonen. 

- En omlegging av transporten fra veg til sjø og bane er en tydelig politisk ambisjon, og å flytte gods fra veg til sjø kan gi reduserte klimagassutslipp. Samtidig vil økte transportbehov kunne gi mulighet for økt vekst og flåtefornyelse i nærskipsflåten. Grunnlaget som blir lagt nå, kan bidra til en norsk maritim næring som er med på å utvikle grønne løsninger i skipsfarten fremover, skriver regjeringen.
 

Har du en sak du
vil tipse oss om?