Gå til innhold
Annonse

Skal levere postsmoltmerder til Osland Havbruk AS

Selskpet mener at det potensielt kan produseres en million ett kilos smolt to ganger i året i hver Ecomerd. Foto: Ecomerden AS.
Selskpet mener at det potensielt kan produseres en million ett kilos smolt to ganger i året i hver Ecomerd. Foto: Ecomerden AS.

Osland Havbruk AS har inngått kontrakt med Ecomerden AS på leveranse av to merder for installasjon på to matfisklokaliteter i Sognefjorden, kommer det fram i en pressemelding.

Annonse

Osland Havbruk har opsjon på ytterligere fire Ecomerder. Ifølge Ecomerden vil de semi-lukkete merdene være de største som til nå er bygget, og vil romme hele 30 000m3 hver. Potensielt kan det da produseres en million ett kilos smolt to ganger i året i hver Ecomerd ifølge selskapet.

- Leveransene til Osland Havbruk er et gjennombrudd for vårt selskap. Det har vært en omfattende engineering og uttestingsperiode, sier günder og daglig leder i Ecomerden AS, Jan Erik Kyrkjebø.

Robust merdkonstruksjon

Merdkonstruksjonen har en oppdrift på 400 tonn med reserveoppdrift på 250 tonn og er dimensjonert for å tåle en Hs på 2,5 meter signifikant bølgehøyde, en strøm på 2 knop og en periode på 5,4 sek. 

Selskapet har tidligere i år levert en semilukket merd til Osland Havbruk på 22 000 m3. Denne merdkonstruksjonen kan benyttes både for stamfisk og postsmolt. 

Pioneren innen semi-lukkete merder

Ifølge Kyrkjebø er nå de semi-lukkete merdene kommersielt tilgjengelige.

- Vi ser på oss selv som pioneren innen semi-lukkete merder, og har stor tro på at kombimodellen med lokaliteter der smolten først går i semi-lukket merd for seinere å nå slaktevekt i åpne merder. Dette er et konsept som kan bidra til høyere slakteutbytte med mindre risiko.

Han forklarer videre at selskapet er allerede i full gang med å bygge opp en effektiv produksjonslogistikk der de har som mål å produsere en Ecomerd i måned.

Den formelle tegningen av kontrakten mellom Osland Havbruk AS og Ecomerden AS sjer i dag under AquaNor.

Om Ecomerden AS

Ecomerden AS er en pionerbedrift innen semi-lukkete merder og startet utvikling og testing i Chile allerede for 16 år siden. Dette resulterte i en patentert merdkonstruksjon i 2010 som ble installert hos Sulefisk i 2015. Selskapet melder at de siste produksjonssykluser med postsmolt har vært totalt uten lus og med svært gode slakteresultater i den påfølgende fasen i åpne merder. 

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse