Gå til innhold
Annonse

Sammenlignet med fjoråret er temperaturen i sjøen i nord nå en god del varmere. I sør derimot der temperaturene godt kaldere enn de var på samme tid i fjor.  

Annonse

Ifølge tall fra Lusedata var det i både Finnmark og Troms en hel grad varmere i sjøen i uke 49, sammenlignet med i fjor. Også i Nordland er det nå varmere, med 0,6 grader. Fra og med Nord-Trøndelag og sørover snur bildet, og årets uke 49 er med ett kaldere.

Størst er forskjellen i Hordaland der det nå er 1,3 grader kaldere enn på samme tid i fjor.

Fortsetter denne tendensen gjennom vinteren kan det bety lavere produksjon i sør, og høyere i nord. Totalregnskapet vil dermed antagelig bli negativt, ettersom det i nord uansett ikke pleier være varmt nok vinterstid til å få frem den helt store veksten på denne tiden av året og fremover noen måneder.

Sammenligner en mot snittet for årene bakover tilbake til 2002, ser man at temperaturen nå i uke 49 var ca en grad varmere, over hele linjen.

Fylkesvis temperatur i sjøen i uke 49 i hhv 2015 (oransje), 2014 (blå) og snitt 2002-2014 (grå). Datakilde: Lusedata.
Fylkesvis temperatur i sjøen i uke 49 i hhv 2015 (oransje), 2014 (blå) og snitt 2002-2014 (grå). Datakilde: Lusedata.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse