Gå til innhold

Starter bygging av nytt torskeyngelanlegg i Florø

Representanter for Sparebank Sogn & Fjordane, som medfinansierer det nye yngelanlegget, var også til stede under seremonien på Fjord Base, i tillegg til lokale og fylkeskommunale politikere. Foto: Photoevent
Representanter for Sparebank Sogn & Fjordane, som medfinansierer det nye yngelanlegget, var også til stede under seremonien på Fjord Base, i tillegg til lokale og fylkeskommunale politikere. Foto: Photoevent

Norges fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen var på plass for å ta første spadestikk etter at de norske partnerne har satset stort på torskeoppdrett i industrikomplekset Fjord Base.

Torskeoppdrettsselskapet Norcod og yngelprodusent Havlandet Marin Yngel har etablert et 50-50 joint venture, Havlandet Norcod AS, for å bygge det nye Florø-anlegget. Selskapet har fått tillatelse for å produsere 24 millioner yngel årlig, og vil være klare til å ta imot sin første yngel høsten 2022. Arbeidet ble igangsatt i dag, etter at ministeren kom med fly fra Oslo for å markere byggestarten.

- Det er strålende at det igjen satses på torskeoppdrett. Med forbedringer innen avl og produksjon så har torskeoppdrett et bedre utgangspunkt for lønnsom produksjon nå enn tidligere. Torskeoppdrett kan i tillegg være viktig for landindustrien, ved å bidra til en mer stabil tilgang på råstoff. Det åpner nye muligheter for helårlige arbeidsplasser, noe som er spesielt viktig for å motvirke fraflytting i distriktene. Det er en stor dag og en stor satsing på torskeoppdrett. Jeg heier på alle som satser, sier fiskeriminister Ingebrigtsen (H).

Oppdrettsekspertise

Havlandet har 20 års erfaring med landbasert foredling og produksjon av torskeyngel, men inntil for få år siden hadde de ingen kjøpere til produktet. Selskapet videreførte programmet av ren optimisme for at markedet en dag ville gjenoppstå. Med Norcods inntreden har vinden snudd, og tilgang til tilstrekkelige mengder torskeyngel for storskalaoppdrett har blitt en utfordring.

Grunnstein nedlagt av fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen. Foto: Photoevent
Grunnstein nedlagt av fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen. Foto: Photoevent

Havlandet avler nå fram sin 7. generasjon oppdrettstorsk, med svært positiv utvikling i hver generasjon. Torsken er nå en tam fisk med utmerket oppdrettsegenskaper og genetikk, hvilket reflekterer partnernes sterke tro på torsken som et viktig nytt akvakultur-produkt. Med investeringen i et nytt yngelanlegg håper de å sikre forutsigbare leveranser av yngel for begge selskaper i framtiden, i tillegg til å få kapasitet til å øke salget til andre markedsaktører.

- Dette er en viktig milepæl for Havlandet. Vi begynte med torskeforedling i år 2000, og takket være entusiasmen og innsatsviljen til teamet vårt, har vi gjort store framskritt, både med hensyn til vekstrate og fiskehelse. Hvis alt går etter planen, vil vi også bygge et landbasert produksjonsanlegg for settefisk og matfisk. Vi er svært fornøyd med å få samarbeide med Norcod under denne første fasen av en større ekspansjon på Fjord Base, og vi er stolte av å få være med på å hjelpe dem med å puste nytt liv inn i torskeoppdrettsbransjen, sier daglig leder i Havlandet, Halvard Hovland.

Bærekraftsfokus

Norcod tar sikte på å bli verdens første industriskala-produsent av ansvarlig produsert oppdrettstorsk som kilde for sunt, bærekraftig protein. Norcods oppdrettsanlegg ligger i Midt-Norge, der forholdene er ideelle for produksjon av torsk av høy kvalitet. Selskapet var notert på Oslo Børs’ Merkur Market (Euronext Growth) i 2020, og bidrar til et bærekraftig hav med minimal miljøkostnad samt aktiv støtte av lokalsamfunn. 

- Å bygge dette nye yngelanlegget er et viktig skritt for Norcod på vår reise mot å oppnå slaktevolum på 25 000 tonn fersk oppdrettstorsk de kommende årene. Det sementerer også vårt samarbeid med Havlandet som en sterk plattform for framtiden, sa Norcods styreleder Marit Solberg. 

Toppkvalitets-biomasse

Norcods CEO Christian Riber sa at for at oppdrett av torsk skal lykkes, er det svært viktig å starte med den best mulige fiskebiologien, og yngel av høyeste kvalitet.

- Dette nye anlegget vil være et fantastisk utgangspunkt for våre produksjonssykluser. Vi nærmer oss raskt vårt første kommersielle slakt i høst, og hele teamet ser fram til å skape inntekter. I våre målmarkeder har vi robuste avtaler på plass med kjøpere som ser frem til at vi leverer dem vårt høykvalitetsprodukt; delikat, fersk oppdrettstorsk som er tilgjengelig hele året.

Representanter for Sparebank Sogn & Fjordane, som medfinansierer det nye yngelanlegget, var også til stede under seremonien på Fjord Base, i tillegg til lokale og fylkeskommunale politikere.

Har du en sak du
vil tipse oss om?