Gå til innhold
«MV Norwegian Gannet» til kais i Bergen. Foto: Ole Andreas Drønen
«MV Norwegian Gannet» til kais i Bergen. Foto: Ole Andreas Drønen

Nå har staten valgt å anke dommen i «Norwegian Gannet»-saken. Styreleder i Hav Line, Carl-Erik Arnesen sier til Kyst.no at han tror lagmannsretten vil falle ned på samme konklusjon som Bergen Tingrett.

I november 2018, og dagen før «Norwegian Gannet» ble døpt, valgte daværende fiskeriminister Nesvik å omgjøre Mattilsynets vedtak om at Hav Lines drift var lovlig.

Det som Arnesen omtaler som et politisk inngrepen i lovlig etablert virksomhet ble stanset av Bergen tingrett ved en midlertidig forføyning som midlertidig sikret videre drift i Hav Line.

- Det er sjelden at vedtak fra departementene settes til side av domstolen, noe som er talene for hvor langt utenfor spillereglene den daværende politiske ledelse var villig til å gå, sier styreleder Arnesen til Kyst.no.

Særnorsk regel stopper

Staten valgte også å stramme til Fiskekvalitetsloven, med det som er blitt innføringen av et landingspåbud.

- Siste kapittel i vår snart to år lange kamp var at Bergen tingrett etter en omfattende rettssak konkluderte med at staten hadde utøvet maktmisbruk ovenfor Hav Line og at det var grovt urimelig at den norske regjering nektet å gi Hav Line sin omsøkte varige dispensasjon. Liknende saker, med liknende maktmisbruk fra øverste hold i staten, her heldigvis ikke forekommet før og forhåpentligvis skal ikke andre måtte gjennomgå det samme i fremtiden. 

Nå har staten altså valgt å anke dommen. 

Saken bygger på hensyn om utsortering av 3.klasses laks (produksjonsfisk), hvor staten hevder at denne fisken kan skade omdømmet til norsk laks i utlandet.

- Men denne særnorske regelen er fra den tiden da laksen lå hel i kjøledisker. Nå er all fisk som havner i butikken bearbeidet, og realiteten er at det kun handler om norsk proteksjonisme og om lommebøkene til et knippe enkeltaktører, freser styrelederen.

Les også: Har vært på 58 lokaliteter og betjent 30 selskaper

Tror på samme utfall

Arnesen skriver at de er trygg på at lagmannsretten faller ned på samme konklusjon som tingretten i det han kaller et «unikt eksempel på et politisk drevet maktovergrep uten respekt for lovgivningen, fagmyndigheter, fagkunnskap, næringslivets innovasjon- og investeringsvilje og folks arbeidsplasser».

- Men vi skulle gjerne vært denne ekstrarunden foruten. I det større bilde klarer vi heller ikke forstå hvordan staten kan ta seg råd til en slik ekstrarunde, da de risikerer å påføre hele fiskerinæringen betydelige negative konsekvenser. 

Statens anke mener Hav Line vil oppfattes som en rød klut for EU og våre viktigste allierte i EU. Hav Line saken har den siste tiden fått oppmerksomhet i den danske regjering og hos de ledende fiskeripolitiske parlamentarikere i EU.

- Den danske fiskeriministers engasjement og lovnader om samarbeid har gjort at staten har mistet sine oppkonstruerte argument om manglende kontroll i Danmark, og dermed har en enda svakere sak for lagmannsretten enn de hadde for tingretten, poengterer han.

- Et trist kapittel

Styreleder Arnesen sier at den “politiske kampen” mot Norwegian Gannet er et trist kapittel i norsk fiskerihistorie.

- Konseptet til Hav Line leverer på alt det politikere, næringen og storsamfunn spør etter; nemlig redusert svinn, god fiskevelferd og smittehygiene, høy kvalitet, halvert CO2 utslipp, trailere vekk fra veiene og fisken hurtig ut i markedet.  Slaktebåten har også reddet fisk fra algeangrep og drevet saneringsslakt på syk fisk, på en rask, trygg og effektiv måte. Den har vært på Island, i Scotland og er nå etterspurt over store deler av norskekysten.

Som Kyst.no tidligere har omtalt, har fartøyet hittil i år slaktet 16.000 tonn, og passert 40.000 tonn siden oppstart i januar 2019.

- Det har vært særlig tilfredstillende å få bevist at teknologien leverer knallgod kvalitet på lengre distanser enn vi opprinnelig turte å håpe på.

Nye, grønne arbeidsplasser

Fartøyet har nå vært på 58 lokaliteter og betjent nærmere 30 forskjellige bedrifter, både store, mellomstore og små. Båten kjører nå med fulle ordrebøker. 

- Det er synd at Staten fortsatt skal skape usikkerhet for over 100 norske og danske arbeidsplasser, våre kunder og leverandører, eiere og finansinstitusjoner. Men til tross for at vi har blitt tvungen til å kjempe en lang kamp mot politisk prestisje, og tydeligvis må kjempe fortsatt, så velger vi likevel å ha troen på at fornuften vil vinne frem og at vi kan komme frem til en utenrettslig løsning og dermed kan bruke tiden på langt bedre ting enn å sitte i rettssalen.

Arnesen skriver at de har respekt for at at politikk kan være vanskelig, og ikke minst at regjeringen for tiden har en ekstra stor arbeidsbyrde med de utfordringen Covid-19 har skapt.

- Men vi opplever likevel at der er fornuftige krefter på toppen som ønsker utvikling og innovasjon, og at det skal skapes nye og grønne arbeidsplasser for en fremtidig oppdrettsnæring som skal vokse.    

Inntil saken er endelig avgjort seiler «MV Norwegian Gannet» på dispensasjon og betjener sitt marked.

Les også:

Har du en sak du
vil tipse oss om?