Gå til innhold

Stiller spørsmålstegn ved prosedyre for avlusning

En undersøkelse utført av INAQ og Åkerblå konkluderer med at en spesifikk avluser kan være skånsom for rensefisk. Illustrasjonsfoto: Anette Elde Thomsen/Kyst.no.
En undersøkelse utført av INAQ og Åkerblå konkluderer med at en spesifikk avluser kan være skånsom for rensefisk. Illustrasjonsfoto: Anette Elde Thomsen/Kyst.no.

INAQ og Åkerblå har gjennomført en undersøkelse som stiller spørsmålstegn ved Mattilsynets prosedyre om utfisking av rognkjeks før avlusning, kommer det fram i en pressemelding fra Flatsetsund Engineering AS.

Pure Shipping, AquaGen, Flatsetsund Engineering og Måsøval Fiskeoppdrett står bak undersøkelsen «Vurdering av velferd til rognkjeks ved bruk av FLS Avluser» som er utført i samarbeid mellom INAQ, Åkerblå og Nord Universitet.

- Rapporten er basert på undersøkelser gjennomført i sju merder ved to lokaliteter i perioden 7.12.18 til 5.2.19. Rognkjeksgruppene som ble undersøkt hadde noe variasjon i størrelse og velferdsscore, og hadde i de fleste tilfeller stått noen uker til måneder i merdene før behandling, skriver de.

Skånsom behandling for rognkjeks

- Resultatene fra undersøkelsen viser at rognkjeksen ikke blir utsatt for hverken akutte skader eller markant stress. Undersøkelsene viser i tillegg ingen betydelig forskjell i antall døde i perioden før og etter avlusning, forteller de.

Rapporten konkluderer med at dette tyder på en skånsom behandling av rognkjeks gjennom selskapets avluser, noe som bør vurderes videre i henhold til pålegg om utfisking av rensefisk før avlusning av laks.

- Vi har i studien sett på om rognkjeks får nedsatt velferd i sin ferd sammen med laksen i FLS Avluser. Vi har brukt oppdatert metodikk for å vurdere velferden ved bruk av operasjonelle velferdsindikatorer, forteller prosjektleder Randi N. Grøntvedt.

Naturlig å diskutere regelverket

- Prosjektet som er gjennomført indikerer at rognkjeks kan følge laksen gjennom systemet på en skånsom måte, forklarer Ervik.

Hun legger til at undersøkelsen gjør at de vurderer det som forsvarlig å unnlate utfisking av rognkjeks før avlusning med den aktuelle avluseren.

- Basert på dette er det etter vår mening ikke grunnlag for et kategorisk krav til utfisking av rensefisk, sier Ervik.

Daglig leder i Flatsetsund Engineering, Lars Backe. Foto: Flatsetsund Engineering.
Daglig leder i Flatsetsund Engineering, Lars Backe. Foto: Flatsetsund Engineering.

I dialog med Mattilsynet

Både Måsøval Fiskeoppdrett og AquaGen har vært med i prosjektet og deler begge oppfatningen av behandlingen som rognkjeksen får.

- I undersøkelsen har vi sett på en samlet effekt på rognkjeks. Ut fra denne undersøkelsen ser det ut til at det er en akseptabel påkjenning for rognkjeks å gå gjennom den aktuelle avluseren, sier Arnfinn Aunsmo, veterinær og utviklingsdirektør i Måsøval Fiskeoppdrett.

Han legger til at de nå er i en dialog med Mattilsynet, slik at dette kan vurderes nærmere.

- Ut ifra denne undersøkelsen er jeg tvil om det er mer skånsomt med utfisking eller spyling, sier Torkjel Bruheim i AquaGen i en kommentar til rapporten som foreligger.

Ikke overrasket

Daglig leder i Flatsetsund Engineering, Lars Backer, sier at de er svært glade for de positive resultatene.

- Dette er resultater som forventet, men vi er veldig glad for at vi nå kan dokumentere at vår teknologi er skånsom og ivaretar fiskevelferd også til rognkjeks.

- I utgangspunktet skulle vi også gjøre forsøk med de andre rensefiskartene, men det var komplisert i den perioden feltundersøkelsene ble gjort. Vi prioriterte likevel å gjennomføre på rognkjeks, og vi vil vurdere om vi kan få gjennomført resten av undersøkelsen på rensefisk på et senere tidspunkt, sier Backer.

Har du en sak du
vil tipse oss om?